Συνεδριάζει την Τετάρτη 8 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Κορινθίων

0
81
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δ.Κορινθίων καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την  08 Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση για την εκρίζωση ελαιοδένδρων κληροδοτήματος Σακελλαρίου με βάσει την από 1-7-2020 αίτηση του 1/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου

 2. Αναγκαιότητα εκποίησης καυσοξύλων

 3. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτησης (Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ Μαθητεία Ι.Ε.Κ) για απασχόληση στο Δήμο Κορινθίων κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

 4. Συναίνεση ή μη για τη μεταφορά έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 5. Αίτημα περί έγκρισης εισόδου – εξόδου μονάδας παραγωγής ετοίμων γευμάτων κλπ της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΕ» στη θέση «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ» της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020

 7. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπης Ακαταλληλότητας κρατικών οχημάτων του Δήμου Κορινθίων

 8. Μίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορινθίων

 9. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας οδών ή πλατειών ή δημοτικών κτιρίων προς τιμή των αείμνηστων Δημάρχων ΣΗΦΗ ΚΟΛΛΙΑ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΪΝΗ

 10. Περί μη απώλειας ρυθμίσεων χρεών

 11. Τροποποίηση της με αριθμ. 525/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα: α)στην με αριθμό 163 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020) «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και β)στην με αριθμό 40 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020) «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn