Πως πήγε η Πελοπόννησος στις εξαγωγές το 2018

0
59

Tην αισιόδοξη πρόβλεψη ότι οι ελληνικές εξαγωγές µπορούν να ξεπεράσουν τα 34 δισ. ευρώ το 2018, σηµειώνοντας αύξηση µεγαλύτερη του 19%, σε σύγκριση µε το 2017, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Νίκος Κωνσταντόπουλος (πρώτος από αριστερά στη φωτό), στη διάρκεια παρουσίασης της µελέτης, που πραγµατοποίησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ για το διάστηµα 2013-2017, µε τίτλο «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα».

Ελλειµµατικό ξανά το ισοζύγιο

Σύµφωνα µε τον κ. Κωνσταντόπουλο, εάν συνεχιστούν οι υπάρχοντες ρυθµοί, ενδέχεται οι εξαγωγές να σκαρφαλώσουν και να ανέλθουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα µετά και την επίδοση ρεκόρ που σηµείωσαν το 2017. Όπως προκύπτει από τη µελέτη, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών τον περσινό χρόνο αυξήθηκαν κατά 13,3% (3.3δισ. ευρώ) σε σχέση µε το 2016. Η σηµαντική αυτή πρόοδος όµως συνοδεύτηκε µε εξίσου σηµαντική αύξηση των εισαγωγών το 2017 κατά 13,8% (6,δισ. ευρώ) σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Ως αποτέλεσµα, το εµπορικό ισοζύγιο αγαθών για το 2017 παρέµεινε ελλειµµατικό.

Πιο συγκεκριµένα, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν στο ποσό των 28,5 δισ. ευρώ έναντι 25,2 δισ. ευρώ το 2016. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 49,1 δισ. ευρώ το 2017 έναντι 43,1 δισ. το 2016, ενώ το εµπορικό ισοζύγιο αγαθών για το 2017 ανήλθε σε 20,6 δισ. έναντι 18,0 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των πετρελαιοειδών κατά 30,2% είχε ως αποτέλεσµα τη διατήρησή τους στην πρώτη θέση των εξαγόµενων ελληνικών προϊόντων. Τα τρόφιµα αποτελούν τον δεύτερο σηµαντικότερο κλάδο για την Ελλάδα, καθώς οι εξαγωγές το 2017 ανήλθαν σε 4,9 δισ. µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να συµµετέχει σε ποσοστό 27,9% στις εθνικές εξαγωγές τροφίµων και τις περιφέρειες Αττικής (20,4%) και Θεσσαλίας (12,9%) να ακολουθούν. Σηµαντική αύξηση σηµείωσαν, επίσης, οι κλάδοι των χηµικών και πλαστικών (12,3%), των µετάλλων (22,5%), της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (10,7%) και των µη µεταλλικών ορυκτών (3,6%).

Πρωταγωνίστριες Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Με βάση τα ευρήµατα της έρευνας, όπως και το 2016, η Περιφέρεια Αττικής κατέχει το σηµαντικότερο µερίδιο των ελληνικών εξαγωγών και για το 2017, σε ποσοστό 48,9%, ωστόσο το εµπορικό της έλλειµµα είναι σχεδόν ίδιο µε όλης της χώρας, ανερχόµενο στα 20,3 δισ. ευρώ (έναντι 20,6 δισ.) µε εξαγωγική επίδοση κοντά στο 15%. Οι περιφέρειες Αττικής (46,3% εθνικό µερίδιο κλάδου) και Πελοποννήσου (39,5% εθνικό µερίδιο κλάδου) κατέχουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή στις εξαγωγές πετρελαιοειδών.

xartis-exagogon-seve-Η δεύτερη περιφέρεια σε εξαγωγές είναι η Κεντρική Μακεδονία (15,1%), που πρωταγωνιστεί µε προϊόντα από τον αγροδιατροφικό τοµέα (γαλακτοκοµικά-νωπά φρούτα και λαχανικά). Συγκεκριµένα, ο κυρίαρχος κλάδος είναι αυτός των τροφίµων, που αντιπροσωπεύει το 29,3%, των εξαγωγών, µε τον Νοµό Κιλκίς να έχει τα περισσότερα εξαγωγικά προϊόντα. Ακολουθούν αυτός των πετρελαιοειδών (18,1%), µε πρωταγωνιστή τον Νοµό Θεσσαλονίκης, της κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης (12,2%), των χηµικών και πλαστικών (10,6%) και µετάλλων (8,4%). Το εµπορικό έλλειµµα της Κεντρικής Μακεδονίας δεν ξεπερνά το 1,079 δισ. ευρώ. Ακολουθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, µε ποσοστό 16,4%. Η Πελοπόννησος, ωστόσο, έχει σηµαντική εξαγωγική επίδοση (44%), η οποία προέρχεται από τα πετρελαιοειδή. Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προέρχεται το 4,6% των ελληνικών εξαγωγών, µε σχετικά χαµηλή εξαγωγική επίδοση (12%). Ειδικότερα, για τη Θεσσαλία, όπως τονίστηκε, ενώ υπάρχει πληθώρα προϊόντων, κυρίως γαλακτοκοµικών και γάλακτος, ωστόσο, δεν εξάγονται και καταναλώνονται στην εγχώρια ή τοπική αγορά. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συµµετέχει κατά 4,0% στις εθνικές εξαγωγές.

Αύξηση µεριδίου σηµείωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 0,3 ποσοστιαίες µονάδες, καθώς το µερίδιό της ανήλθε σε 3,3% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών. Ακολουθούν οι περιφέρειες Κρήτης (1,9%), Δυτικής Ελλάδας (1,8%) και Δυτικής Μακεδονίας (1,3%). Σε µικρότερο βαθµό συνεισφέρουν οι περιφέρειες Ηπείρου (0,9%), Νοτίου Αιγαίου (0,7%), Βορείου Αιγαίου (0,7%) και Ιονίου (0,5%).

Αν εξαιρέσουµε τα πετρελαιοειδή, η Περιφέρεια Αττικής συµµετέχει κατά 50,1% στις εθνικές εξαγωγές, ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (19,6%), Θεσσαλίας (6,5%), Στερεάς Ελλάδας (5,8%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (4,4%), Πελοποννήσου (4,0%), Δυτικής Ελλάδας (2,6%), Κρήτης (2,3%), Δυτικής Μακεδονίας (1,8%), Ηπείρου (1,3%), Βορείου Αιγαίου (1,0%), Ιονίου (0,3%) και Νοτίου Αιγαίου (0,3%).

Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο κάλυψαν το µεγαλύτερο έδαφος

Ακόµη ένα εύρηµα της µελέτης είναι πως η Περιφέρεια Ιονίου ενίσχυσε τις εξαγωγές της κατά 50,0% και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά 28,6%. Σηµαντική άνοδος παρατηρήθηκε στις περιφέρειες Πελοποννήσου (27,4%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (21,2%), Δυτικής Μακεδονίας (15,4%), Αττικής (12,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (10,2%), Στερεάς Ελλάδας (9,6%), Θεσσαλίας (7,8%), Κρήτης (2,6%) και Ηπείρου (2,4%). Αντίθετα, οι µοναδικές περιφέρειες που µείωσαν τις εξαγωγές τους ήταν οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου (4,6%) και Δυτικής Ελλάδας (7,3%).

Πρωτιά για τη Θεσσαλία στο εµπορικό πλεόνασµα

Όσον αφορά τις εισαγωγές της Ελλάδας, το 69,8% προέρχεται από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ σε χαµηλότερο ποσοστό συµµετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (11,7%) και η Περιφέρεια Πελοποννήσου (9,6%), µε το ισοζύγιο των τριών περιφερειών να είναι ελλειµµατικό. Έλλειµµα παρουσιάζει, επίσης, το εµπορικό ισοζύγιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (440,7 εκατ. ευρώ) και της Περιφέρειας Ηπείρου (18,8 εκατ. ευρώ), ενώ οι υπόλοιπες εµφανίζουν πλεόνασµα, µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας να εµφανίζει το µεγαλύτερο πλεόνασµα κατά 625,7 εκατ. ευρώ.