4-5 Πελοποννησιακές επιχειρήσεις θα μπούν στο Leader…

0
26
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Δεν θα ξεπερνά ανά περιοχή παρέµβασης τα 2 εκατ. ευρώ, ο προϋπολογισµός για όλες τις δράσεις Μεταποίησης που αφορούν µικρά έργα κόστους έως 600.000 ευρώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Agrenda.

Οι Αναπτυξιακές υποστηρίζουν πως είναι αναγκασµένες να προκηρύξουν σχεδόν όλες τις δράσεις που έχουν στη διάθεσή τους, παρά τα λιγοστά κονδύλια, καθώς οι ∆ιαχειριστικές πιέζουν για «ολοκληρωµένη παρέµβαση». Μάλιστα, στελέχη Αναπτυξιακών σηµειώνουν στην εφηµερίδα Agrenda, πως έχει δηµιουργηθεί το εξής παράδοξο: Ο µέγιστος προϋπολογισµός µίας δράσης να είναι στα 300.000 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις ένταξης να µπορούν να φτάσουν τις 600.000.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα από ορισµένες εταιρείες που για όλες τις δράσεις µεταποίησης (οριζόντιες, ειδικών στόχων, µε τελικό γεωργικό και µη γεωργικό προϊόν) προβλέπουν τα εξής ποσά σε εκατ. ευρώ:

-Αχαΐα: 1,57

-Αιτωλοακαρνανία: 1,30

-Χαλκιδικής: 1,45

-Ηρακλείου: 1,05

-Β. Πελοπόννησος: 1,00

-Λάρισα: 1,67

-Φθιώτιδα: 1,45

Τα παραπάνω ποσά που είναι µοιρασµένα στις τέσσερις δράσεις µεταποίησης κρίνονται ελάχιστα και οι δικλείδες για µέγιστο προϋπολογισµό επενδύσεων δεν αναµένεται να κάνουν τη διαφορά. Για παράδειγµα, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου προβλέπει στον Φάκελό της πρόσκληση 357.000 ευρώ για µεταποίηση (τοπική στρατηγική) όπου θα γίνονται δεκτά έργα ύψους έως 180.000 ευρώ. Αν ληφθεί υπόψη ότι το ποσοστό ενίσχυσης είναι 65%, τότε µιλάµε για ενίσχυση το πολύ τριών επενδύσεων. Σηµειώνεται πως όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν ληφθεί από τους εγκεκριµένους φακέλους των Leader, ωστόσο, κάποια από αυτά είναι ακόµα υπό αναµόρφωση. Το φαινόµενο αυτό δεν έχει να κάνει µόνο µε τη µεταποίηση αλλά και µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις όπως ο τουρισµός.

Για παράδειγµα για τη στήριξη του τουρισµού και των Αµπελουργικών ζώνων στη Βόρεια Πελοπόννησο θα βγει προκήρυξη 162.000 ευρώ. Οπότε, είτε θα χωρέσει µε το ζόρι ένας δικαιούχους, είτε θα πρέπει να γίνουν έργα ελάχιστης οικονοµικής αξίας.

Υπενθυµίζεται πως οι προκηρύξεις για τα ιδιωτικά έργα αναµένονται στα τέλη Σεπτεµβρίου σύµφωνα µε τις αισιόδοξες προβλέψεις. Απ’ ό,τι γίνεται γνωστό υπάρχουν ακόµα προβλήµατα στο πληροφοριακό σύστηµα, ενώ θα πρέπει για τις προκηρύξεις να σταλούν φάκελοι στις Περιφέρειες για να λάβουν οι Αναπτυξιακές τη σύµφωνη γνώµη. Σηµειώνεται εδώ ότι η κάθε πρόσκληση θα πρέπει να βρίσκεται στον αέρα για πάνω από 60 ηµέρες, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο των Leader.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn