Επείγουσα αντισύλληψη | (χάπι επόμενης ημέρας)

0
92

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μια προσφορά του Πολυιατρείου  L-Medical Λουτρακίου

Γράφει ο Θεόδωρος Ξ. Βασιλειάδης

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικευμένος στους Υπερήχους

Επιστημονικά Υπεύθυνος Μαιευτικού-Γυναικολογικού τμήματος του Πολυιατρείου L-Medical Λουτρακίου

Ως «επείγουσα αντισύλληψη», αναφερόμαστε στην μέθοδο έκτακτης λήψης αντισυλληπτικού χαπιού στις επικίνδυνες για σύλληψη μέρες του κύκλου της γυναίκας, με σκοπό την πρόληψη μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, μέθοδο γνωστή γενικότερα ως μέθοδος με το «χάπι της επόμενης ημέρας».

Το μέγιστο ποσοστό επιτυχούς προστασίας από το «χάπι της επόμενης ημέρας» αναφέρεται να είναι από 89% έως 97,9% αν η λήψη γίνει μέσα στο πρώτο 24ωρο και αν η λήψη γίνει το 3ο 24ωρο , η επιτυχία για την λεβονοργεστρέλη μειώνεται στο 58% και για την ουλιπριστάλη το 5ο 24ωρο περισσότερο από 50% .

Η επείγουσα αντισύλληψη δεν μπορεί και είναι λάθος να χρησιμοποιηθεί ως συνήθης μέθοδος αντισύλληψης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντικαθιστά τις συνήθεις μεθόδους και θα πρέπει να δίνεται στις γυναίκες η συμβουλή να ακολουθούν μια τακτική μέθοδο.

Οι συνήθεις ενδείξεις της λήψης επείγουσας αντισύλληψης είναι:

1. Η αποτυχία της προστασίας στη μέθοδο διακεκομμένη συνουσία
2. Η διαφυγή ή η ρήξη (σπάσιμο) του προφυλακτικού
3. Περιστασιακή επαφή χωρίς προφυλάξεις
4. Επαφή χωρίς προφύλαξη, αφού ξεχάστηκε η λήψη αντισυλληπτικού περισσότερο από 2 μέρες
5. Βιασμός

Δεν συνιστάται η επαναλαμβανόμενη λήψη χαπιού της επόμενης ημέρας κατά τη διάρκεια του ίδιου καταμήνιου κύκλου καθώς, αφενός μεν η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση κατά τη διάρκεια του ίδιου καταμήνιου κύκλου δεν έχει μελετηθεί επακριβώς και αφετέρου αυξάνουν οι οι σοβαρές διαταραχές του κύκλου της γυναίκας. Όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση εγκυμοσύνης, εάν διαπιστωθεί εγκυμοσύνη μετά τη λήψη επείγουσας αντισύλληψης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα εξωμήτριου εγκυμοσύνης. Η έκτοπη εγκυμοσύνη μπορεί να συνεχιστεί παρά το γεγονός εμφάνισης συμπτωμάτων περιόδου στη γυναίκα.