Σωληνουργεία Κορίνθου | Αναλαμβάνει τον υποθαλάσσιο αγωγό Karish

0
56

Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι στις 5 Ιουνίου 2018 η θυγατρική
της, Σωληνουργεία Κορίνθου υπέγραψε συμφωνία με την TechnipFMC για την
παραγωγή και προμήθεια των σωλήνων χάλυβα για τον υποθαλάσσιο αγωγό του
κοιτάσματος φυσικού αερίου Karish της Energean στη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο.
Η συμφωνία περιλαμβάνει 90 χλμ. σωλήνων LSAW (ευθείας ραφής)
διαμέτρου 24 και 30 ιντσών για τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που
συνδέει τον διανομέα, που βρίσκεται σε μέγιστο βάθος 1.750 μέτρων, με
τον χερσαίο τερματικό σταθμό. Η παραπάνω ανάθεση ενός υποθαλασσίου
αγωγού σε μεγάλο βάθος, αποτελεί σταθμό στη δυναμική πορεία ανάπτυξης
της Σωληνουργεία Κορίνθου, ως προμηθευτής των μεγαλύτερων εταιριών
έρευνας και παραγωγής υποθαλάσσιων ενεργειακών κοιτασμάτων.
Οι σωλήνες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού θα παραχθούν στο
εργοστάσιο της Σωληνουργεία Κορίνθου στην Ελλάδα μέσα στο 2018.
Η TechnipFMC κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον κλάδο πετρελαίου
και φυσικού αερίου σε τεχνολογίες αξιοποίησης κοιτασμάτων στην ξηρά ή
υποθαλάσσια. Με παρουσία σε 48 χώρες και πάνω από 37.000 άτομα
προσωπικό, η TechnipFMC έχει την δυνατότητα να συνεισφέρει θετικά στα
οικονομικά μεγέθη των έργων που υλοποιεί με τη χρήση τεχνολογιών που
έχει αναπτύξει, συστημάτων παραγωγής και ολοκληρωμάτων λύσεων.
Η Energean Oil & Gas (LSE:ENOG) είναι ιδιωτική εταιρία έρευνας
και παραγωγής (E&P) με παρουσία στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου όπου κατέχει 13 άδειες, επιβεβαιωμένα αποθέματα 390 εκατ.
βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου, ενώ διαθέτει και λειτουργεί μονάδες
παραγωγής με εμπειρία για πάνω από 37 χρόνια.
Σχετικά με την Cenergy Holdings
Η Cenergy Holdings είναι βελγική εταιρία συμμετοχών (holding),
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο
Αθηνών. Η Εταιρία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης
αξίας μέσω θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και
αναπτυσσόμενες αγορές, όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των
ανανεώσιμων πηγών, καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Το χαρτοφυλάκιο της
Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργεία Κορίνθου και την
Ελληνικά Καλώδια, πρωτοπόρες εταιρίες στους δυναμικά αναπτυσσόμενους
κλάδους τους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, είναι ένας από τους
σημαντικότερους παραγωγούς σωλήνων χάλυβα διεθνώς, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών
και αερίων καυσίμων και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου
κατασκευών για κοίλες δοκούς χάλυβα. Η Cablel® Ελληνικά Καλώδια, είναι
ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Κατασκευάζει
καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υποβρύχια καλώδια για
τους κλάδους που προαναφέρθηκαν.