Χρεωμένοι οι μισοί Έλληνες – Ποιες οφειλές καθυστερούν

0
40
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Οι Έλληνες έχουν τα μεγαλύτερα χρέη μεταξύ των Ευρωπαίων και
πληρώνουν με καθυστέρηση, στεγαστικά, ενοίκια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ αλλά
και δόσεις για αγορές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το
2016 το 10,4% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν σε καθυστέρηση με
την υποθήκη, το μίσθωμα ή άλλες υποχρεώσεις, όπως λογαριασμοί κοινής
ωφέλειας ή πληρωμές αγοράς δόσεων, οι οποίες συνήθως πληρώνονται ως
μηνιαίες δόσεις.
Με άλλα λόγια, ένας στους δέκα ανθρώπους στην ΕΕ διέθετε τέτοιου είδους οφειλές και καθυστερήσεις πληρωμών το 2016.
Όταν
επικεντρώνεται στις καθυστερούμενες οφειλές για πληρωμές υποθηκών ή
ενοικίων, το ποσοστό ανερχόταν σε 3,5% στην ΕΕ. Οι άνθρωποι που ζουν σε
νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα (4,8%) είχαν διπλάσια πιθανότητα να
αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση όπως και τα παιδιά χωρίς εξαρτώμενα
παιδιά (2,3%).
Στην Ελλάδα, το 2016, σχεδόν το ήμισυ (47,9%) του
πληθυσμού ήταν σε καθυστέρηση με υποθήκη, ενοίκιο, λογαριασμούς κοινής
ωφέλειας ή πληρωμές με δόσεις αγοράς.
Περίπου το ένα τρίτο του
πληθυσμού στη Βουλγαρία (34,2%) και πάνω από το ένα τέταρτο στην Κύπρο
(26,6%) και στην Κροατία (26,4%) ήταν επίσης σε καθυστέρηση αυτού του
τύπου.

Τα μικρότερα ποσοστά ήταν 5% στις Κάτω Χώρες, 4,4% στην Τσεχική Δημοκρατία και 4,2% στη Γερμανία.

Πού χρωστάνε οι Έλληνες
Η
Ελλάδα καταγράφει αρνητική πρωτιά με το 15,3% του συνολικού πληθυσμού
να έχει χρέη σε ποσοστό τριπλάσιο από το 2008 όπου μόλις το 5,5%
καθυστερούσε δάνεια και ενοίκια.
Το επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό
καταγράφηκε στην Κύπρο (8,6%), ακολουθούμενη από την Ισπανία και τη
Γαλλία (5,2%), την Ουγγαρία (5,1%), τη Φινλανδία (4,9%) και την Ιταλία
(4,2%).
Αντίθετα, το ποσοστό του πληθυσμού σε καθυστέρηση ήταν
κάτω από 2% σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ: Εσθονία (1,8%), Γερμανία (1,6%),
Ιρλανδία και Λιθουανία (και 1,4%), Κροατία και Πολωνία Ρουμανία (0,9%).
Ωστόσο,
αυτά τα χαμηλά επίπεδα μπορεί να σχετίζονται εν μέρει με το μικρό
ποσοστό του πληθυσμού που είχε υποθήκη ή ενοικιάζονταν σε τιμές αγοράς,
υποδεικνύοντας ότι είχαν ήδη πληρώσει την υποθήκη τους ή δεν πληρώνουν
ενοίκιο σε τιμές αγοράς.
Σε σύγκριση με το 2008, το ποσοστό του
πληθυσμού που έμεινε πίσω με τις υποθήκες ή τις πληρωμές μισθωμάτων
σχεδόν τριπλασιάστηκε στην Ελλάδα από 5,5% σε 15,3%, ενώ
υπερδιπλασιάστηκε στην Κύπρο (από 3,4% το 2008 σε 8,6% το 2016 ), καθώς
και στο Λουξεμβούργο (από 1,1% έως 2,7%) και στην Πολωνία (από 0,6% έως
1,3%).
Ωστόσο, για το Λουξεμβούργο και την Πολωνία, το συνολικό
μερίδιο των καθυστερημένων ατόμων παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn