“Στηρίζοντας τη νεοφυή επιχειρηματικότητα”

0
12

Τα τελευταία χρόνια, το ΕΒΕΑ έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

*Του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Αναπτύσσοντας και λειτουργώντας δομές όπως η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών
Επιχειρήσεων και το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, επιχειρεί να
περιορίσει σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς
επιχειρήσεις, όπώς είναι η έλλειψη επαρκούς υποστήριξης και καθοδήγησης,
αλλά και η αδυναμία εξεύρεσης πόρων, για τη χρηματοδότηση και την
ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών.

Σημείο αναφοράς σε αυτή την προσπάθεια, αποτελεί η συνεργασία του
ΕΒΕΑ με την Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για μια σύμπραξη που ξεκίνησε
το 2016 και έχει μέχρι σήμερα οδηγήσει στην υλοποίηση σημαντικών δράσεων
για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων της Αττικής, αλλά και για τη
δημιουργία μιας νέας, θετικής κουλτούρας για την καινοτόμο
επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2017 ξεκίνησε ο θεσμός των Athens Startup
Awards, με στόχο να επιβραβεύσει τις προσπάθειες νέων επιχειρηματιών και
να αναδείξει το δημιουργικό πνεύμα και τις δεξιότητες που συνδέονται με
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, ο θεσμός συνεχίζεται
φέτος για δεύτερη χρονιά, με την προκήρυξη των βραβείων που θα
απονεμηθούν σε επίσημη τελετή την Τετάρτη 27 Ιουνίου.

Εξίσου σημαντική και φιλόδοξη πρωτοβουλία, που επίσης θα υλοποιηθεί
και φέτος, είναι το Φεστιβάλ Καινοτομίας Αθηνών.
Κατά την πρώτη του
διοργάνωση, τον Νοέμβριο του 2017 στο Ζάππειο Μέγαρο, το Φεστιβάλ
συγκέντρωσε περισσότερες από 80 νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και
ερευνητικά ιδρύματα, φορείς της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης,
επενδυτές και συνολικά πάνω από 2.000 επισκέπτες.

Προφανώς οι παθογένειες του συστήματος, οι οποίες αποθαρρύνουν και
εμποδίζουν την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας εξακολουθούν να
υπάρχουν.

Για να απομακρυνθούν χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλά. Ωστόσο, παράλληλα με τη διεκδίκηση, απαιτείται και δράση.

Η συνεργασία μεταξύ του ΕΒΕΑ και της Περιφέρειας Αθηνών επιβεβαιώνει
τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα Επιμελητήρια και οι
φορείς της Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της καινοτομίας και της
ανάπτυξης, αλλά και για την καλλιέργεια ενός θετικού αφηγήματος για την
επιχειρηματικότητα, στην ελληνική κοινωνία.

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος