Συνεργασία των ΚΕΚ Επιμελητηρίου και Περιφέρειας

0
20

Το πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΕΚ της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας και του ΚΕΚ Κορινθίας συζητήθηκε, στις 25 Απριλίου 2018, σε συνάντηση μεταξύ του προέδρου του Επιμελητήριου Κορινθίας κ. Π. Πιτσάκη & του προέδρου του ΚΕΚ Κορινθίας κ. Γ. Ροτζιώκο.

Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης και η δυνατότητα για κοινές δράσεις σε προγράμματα στήριξης της κορινθιακής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας.

Οι πρόεδροι κ. Πιτσάκης και κ. Ροτζιώκος συμφώνησαν να κατεβάσουν κοινή πρόταση προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη χρηματοδότηση προγράμματος που θα δώσει λύση στο φαινόμενο του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Επίσης συζήτησαν για θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της Κορινθίας.