Οικονόμου | Δεν θέλει να κλείσει με ωραίο τρόπο το βιβλίο του ο δήμαρχος!!!!!!

0
6

Απάντηση έδωσε ο πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ προς το δήμαρχο Κορινθίων
Αλέξανδρο Πνευματικό που άφησε αιχμές πως πίσω από το περιστατικό με το
Δημήτρη Μπίτζιο υπάρχει ομάδα συμβούλων που στηρίζουν άλλη υποψηφιότητα
κατονομαχοντας σε αυτούς και το Γιώργο Οικονόμου.

Ο κ. Οικονόμου μίλησε ξεκάθαρα και χωρίς να κρύβεται. Καταδικάζω το
περιστατικό όπως το ίδιο έπρεπε να κάνει και ο κ. Δήμαρχος όταν μου είχε
επιτεθεί φραστική ο κ. Φρύμης ή μέσω μικροφώνου ο κ. Κάππος για τις
επιχειρήσεις μου που απασχολούν τόσο προσωπικό όμως τότε ο δημαρχος δε
μιλούσε.

Το καλύτερο είναι ο καθένας μας να καταλαβαίνει πότε πρέπει να
κλείσει το βιβλίο στην πολιτική και πλέον έχει έρθει ο καιρός αυτός για
τον κύριο δήμαρχο κατέληξε ο κ. Οικονόμου.

Πηγή: ekorinthos.gr