ΕΠΙΣΗΜΟ | 28 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του δήμου Κορινθίων

0
10

Με επιστολή παραίτησης στον δήμαρχο Κορινθίων ο Νίκος Σταυρέλης επιβεβαιώνει ρεπορτάζ του Street life, σύμφωνα με το οποίο τα ταμειακά αποθέματα του δήμου ξεπερνούν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Με την παρούσα επιστολή μου σας υποβάλλω την παραίτησή μου από την επιτροπή διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κορινθίων , στην οποία ήμουν Πρόεδρος από το 2007 , με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θέλω να πιστεύω ότι διαχειρίστηκα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα υπόλοιπα του Δήμου που διατηρούσαμε σε καταθέσεις και από πλευράς ασφάλειας καταθέσεων και από πλευράς απόδοσης επιτοκίων.
Η κίνησή μου αυτή έχει ως σκοπό να μην θεωρηθεί ότι η ανεξαρτητοποίησή μου από την παράταξη Πορεία Ευθύνης θέτει εμπόδια στην άσκηση της δημοτικής πολιτικής από τη Δημοτική Αρχή.
Ευχαριστώ πολύ τους εκάστοτε Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών και του Ταμείου του Δήμου για τη συνεργασία τους, καθώς και τους διευθυντές όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων που συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια.
Προς ενημέρωση σας γνωρίζω ότι τα ταμειακά υπόλοιπα των Δήμου που διατηρούμε σε τέσσερις τράπεζες ανέρχονται συνολικά σε 24.711.000 € περίπου και μαζί με τα υπόλοιπα των νομικών προσώπων σε 28.227.000 € περίπου.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10/4/2018
ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ