Νίκος Σταυρέλης | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ)

0
38

Ιστορικό-Πρόταση

-Το 2007 με την 165/25-4-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσαμε
την καταγγελία των συμβάσεων εκμίσθωσης όλων των καταστημάτων της
δημοτικής αγοράς (18 καταστημάτων που είχαν λήξει (οι περισσότερες ήσαν
από 1975 δηλαδή 31 χρόνια) και 4 καταστημάτων η μίσθωση των οποίων δεν
είχε λήξει) προκειμένου να κατασκευαστεί στο χώρο ένα νέο σύγχρονο
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος.
-Στις
21/9/2009 εκδόθηκε η 50/2009 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
περί καταγγελίας όλων των συμβάσεων που είχαν λήξει.
-Το 2010 με
την 32/12-2-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσαμε την κατασκευή
νέου τετραόροφου κτιρίου δημοτικής αγοράς με υπόγειο, ισόγειο και 3
ορόφους, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε εκπονήσει η Τεχνική
Υπηρεσία.Μάλιστα αποφασίστηκε η κατεδάφιση και η έκδοση άδειας
κατεδάφισης (η οποία εκδόθηκε απ’ όσο μπορώ να γνωρίζω), η έκδοση νέας
άδειας οικοδομής ανέγερσης του νέου κτιρίου, η παραχώρηση του ακινήτου
στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου
Κορινθίων ¨Δημοτική Περιουσία Α.Ε.” για την ανέγερση και εκμετάλλευση
του κτιρίου, πράγμα το οποίο δεν έγινε.
Στη συνεδρίαση αυτή ο
Δήμαρχος είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: “Η δημοτική αγορά ουσιαστικά έχει
τελειώσει σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των κατοίκων……Μιλάμε για νέο
κτίριο της δημοτικής αγοράς σύμφωνα με το σχέδιο…..Η νέα δημοτική
αγορά μπορεί να επιφέρει έσοδα στο Δήμο της τάξης των 400.000 με 500.000
€”
Χαρακτηριστικό της συνεδρίασης αυτής είναι η τοποθέτηση του
Δημάρχου σε απάντηση προς τον Παναγιώτη Λούμπα , τότε δημοτικό σύμβουλο,
μεταξύ πολλών άλλων “Μήπως η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδιωτική
επιχειρηματική πρωτοβουλία; Απάντηση:Αυτά στο δικό σας ιδεολογικό χώρο.
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΧΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ.Σας τα επιστρέφω κ. Λούμπα.Εντάξει;” Και άλλα πολλά για
φωτογράφηση κατασκευαστών και μεγαλοεπιχειρηματιών που θα πάρουνε τα
καταστήματα προς εκμετάλλευση… Αυτά το 2010.
-Το 2012 με την
89/21-3-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτήσαμε ότι το κτίριο
της δημοτικής αγοράς δεν χαρακτηρίζεται Μνημείο
-Αφού παρήλθαν επτά
(7) ολόκληρα χρόνια από το 2010 και δεν έγινε τίποτα, το 2017 λάβαμε την
19/23-1-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , αλλάζοντας ρότα, με την
οποία αποφασίσαμε την εκμίσθωση της δημοτικής αγοράς μέσω πλειοδοτικού
διαγωνισμού σε έναν ιδιώτη ο οποίος θα διαμορφώσει το χώρο.
-Μετά
από 9 μήνες σχεδόν, στις 4/9/2017 λάβαμε νέα απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία συμπληρώσαμε ουσιαστικά την ελλειπή απόφαση του
Ιανουαρίου (25 έτη διάρκεια, ανακαίνιση-ανακατασκευή, είδος καταστημάτων
,κλπ). Στη συνεδρίαση αυτή ανέφερα ότι ήμουν θετικός στην εκμίσθωση σε
έναν ιδιώτη, αλλά σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα η
ανακαίνιση των καταστημάτων να γίνει από το Δήμο.
-Μετά από 3 μήνες
επανήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο και με την 471/6-12-2017 απόφαση
τροποποίησε την προηγούμενη 304 του Σεπτεμβρίου.(απουσίαζα από τη
συνεδρίαση λόγω ονομαστηρίων).
-Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
ήλθε για πρώτη φορά θέμα στις 16 Οκτωβρίου 2017 για να καθορίσουμε τους
όρους διακήρυξης της δημοπρασίας.Συμφώνησα στη δημοπράτηση με τον
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ (όπως διατύπωσα στα πρακτικά) η δημοπρασία να γίνει με
ίσους όρους για όλους τους διαγωνιζόμενους (να διαγωνισθούν για το ίδιο
τεχνικό αντικείμενο) βάσει μελέτης που θα συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία
και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, όπως άλλωστε ανέφερε η έγγραφη
εισήγηση διακήρυξης δημοπρασίας που μας διανεμήθηκε.
Φυσικά τέτοια μελέτη δεν έχει συνταχθεί ακόμα.
-Εις μάτην όμως δεν τελειώσαμε ούτε εδώ.Το θέμα ήλθε εκ νέου στην
Οικονομική Επιτροπή στις 20 Φεβρουαρίου 2018 για καθορισμό όρων
δημοπράτησης, ύστερα από τις τροποποιήσεις που είχαν γίνει από το
Δημοτικό Συμβούλιο. Τοποθετήθηκα και πάλι, όπως ακριβώς είχα αναφέρει
στη προηγούμενη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου 2017.
-Δυστυχώς όμως
ούτε εδώ τελειώσαμε. Η διακήρυξη δεν προχώρησε. Δεν γνωρίζω τι φταίει.
Σίγουρα πάντως κάτι δεν πάει καλά.Δεν είναι δυνατόν 15 μήνες από την
πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ακόμα να μην έχει γίνει
τίποτα. Ελπίζω να μην φταίω εγώ .
-Και ενώ έτσι έχουν τα πράγματα
ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αρχές Ιανουαρίου
ένα πρόγραμμα ενίσχυσης εμπορικών περιοχών για δράσεις ενίσχυσης
δημιουργίας open malls, που αφορά δήμους σε συνεργασία με εμπορικούς
συλλόγους για την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, προμήθεια εφαρμογών έξυπνης
πόλης , εγκαταστάσεων σημείων προώθησης, πληροφόρησης και προβολής
προϊόντων και επιχειρήσεων. Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να υπαχθεί και η
δημοτική αγορά Κορίνθου και να χρηματοδοτηθεί μέχρι 100% της δαπάνης
ανακαίνισης.
-Ενδιάμεσα έχει προκύψει πρόβλημα με την δημοπρασία
εκμίσθωσης του δημοτικού χώρου των παλιών δημοτικών σφαγείων στην
περιοχή ¨Αρχαίο Λιμάνι¨ Αρχ. Κορίνθου , με δικαστικές παρεμβάσεις από
ενδιαφερόμενους και αναμένεται η δικαστική απόφαση. Το πρόβλημα
συνίσταται σε δύο τουλάχιστον θέματα: α)Το ελάχιστο τίμημα πρώτης
προσφοράς που ορίζεται στη δημοπρασία δεν καθορίζεται αυθαίρετα από την
Οικονομική Επιτροπή, αλλά από εκτιμητική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το
είδος, τη θέση, το εμβαδόν, τη τρέχουσα αξία ανά τετρ. μέτρο κλπ και
β)οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαγωνισθούν με τους ίδιους όρους (όπως
ανέφερα και εγώ στην Οικονομική Επιτροπή). Δηλαδή να διαγωνισθούν για το
ίδιο τεχνικό αντικείμενο που θα καθορίσει η Τεχνική Υπηρεσία. Όχι ένας
διαγωνιζόμενος να προτίθεται να βάψει το υπάρχον κτίριο, ένας άλλος να
προβεί σε επιδιορθώσεις επιχρισμάτων και ένας τρίτος να τοποθετήσει
μάρμαρα, διότι άλλο κόστος θα έχει η μία επένδυση, άλλο η άλλη και
φυσικά διαφορετική απόσβεση και κατ’ επέκταση θα δοθεί άλλη προσφορά
μισθώματος.
Η απόφαση του δικαστηρίου επί των ασφαλιστικών μέτρων
δεν αναμένεται πριν το μήνα Μάϊο.Δεν γνωρίζω αν ευσταθούν οι λόγοι ,
αλλά πάντως είναι βάσιμοι.
-Μετά από όλα τα ανωτέρω η τοποθέτησή
μου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου επί
της πρότασης της μειοψηφίας ήταν η εξής:
α)Σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία, αναμένοντες την
δικαστική έκβαση του διαγωνισμού των δημοτικών σφαγείων, ακριβώς διότι
υπάρχουν τα ίδια προβλήματα για τους δύο ως άνω λόγους, ακόμα και να
θέλαμε ομόφωνα να προχωρήσουμε το διαγωνισμό.
β)Να συντάξει μελέτη η
Τεχνική Υπηρεσία και μετά να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε μόνοι μας
στη δημοπράτηση κατασκευής του έργου με όποιο κόστος και να έχει και
μετά την ολοκλήρωσή του να το εκμισθώσουμε είτε σε έναν είτε σε πολλούς
καταστηματάρχες.Το έργο να γίνει από το Δήμο (η έκπτωση μόνο από το έργο
της πλατείας Περιβολάκια υπερκαλύπτει το κόστος κατασκευής του έργου).
Δε βλέπω να προχωράει η δημοπράτηση της εκμίσθωσης τους προσεχείς μήνες
και με αφορμή και τα σφαγεία αλλά επιπλέον επειδή δεν έχει συσταθεί η
εκτιμητική επιτροπή, δεν έχει συνταχθεί πρακτικό της επιτροπής, πρέπει
να εκδοθεί άδεια οικοδομής για διαρρυθμίσεις-επισκευές κλπ (σημείωση
:σήμερα το μόνο που υπάρχει είναι άδεια κατεδάφισης) και πιθανόν να
έχουμε και εδώ δικαστικές διενέξεις μεταξύ των πιθανών διαγωνιζομένων.

-Η Δημοτική Αγορά πρέπει να γίνει τώρα από το Δήμο, αφού επί 15 μήνες η
διαδικασία εκμίσθωσης σε ιδιώτη δεν έφερε αποτέλεσμα.Αυτή είναι η
καθαρή θέση μετά από τόσες παλλινωδίες.
-Τα συμπεράσματα δικά σας για
Το ποιός έχει την ευθύνη που επί 8 χρόνια δεν έχει γίνει η Δημοτική Αγορά
Για την αλλαγή στάσης (2007 (εμπορικό κέντρο) 2010(τετραόροφο κτίριο –
400.000-500.000 € έσοδα, επιχειρηματικά συμφέροντα και ιδεολογικός
χώρος) 2018 (ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιρίου από ιδιώτη επενδυτή)
Για την πλημμελή αντιμετώπιση του πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης (2017-2018)