Κορινθιακά χέρια και μυαλά δίνουν ρεύμα στις Κυκλάδες…!

0
29

Η εταιρεία «Ελληνικά Καλώδια» κατασκεύασε τμήμα του έργου που αφορά τις
διασυνδέσεις των νησιών Σύρος-Τήνος, Σύρος-Πάρος και Σύρος-Μύκονος, το
οποίο εγκαινιάσθηκε πρόσφατα από τον πρωθυπουργό.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η εταιρεία –που έχει συγχωνευθεί με τη
«Σωληνουργεία Κορίνθου» και αποτελούν την εισηγμένη Cenergy Holdings–
τονίζει ότι «η διασύνδεση των Κυκλάδων είναι ένα σύγχρονο και
πρωτοποριακό έργο για τη νησιωτική οικονομία που συμβάλλει τόσο στην
προστασία του περιβάλλοντος, μέσω του περιορισμού της ρύπανσης και της
αύξησης του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσο και μέσω της
ενεργειακής θωράκισης των νησιών των Κυκλάδων».

Παράλληλα η παραγωγή των καλωδίων στα σύγχρονα εργοστάσια της «Ελληνικά
Καλώδια» στην Ελλάδα συμβάλλει στη δημιουργία εγχώριας προστιθέμενης
αξίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

Ας σημειωθεί ότι το έργο, που ανέλαβε και υλοποίησε η «Ελληνικά
Καλώδια», αφορά την κατασκευή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης 150 kV,
την πόντιση και την προστασία των καλωδίων στα παράκτια τμήματα, καθώς
και την υλοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο του
ΑΔΜΗΕ.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 4 Ιανουαρίου 2018 η Cenergy Holdings, η Baltic
Connector και η Elering υπέγραψαν συμφωνία με τη «Σωληνουργεία
Κορίνθου» για την παραγωγή και προμήθεια των σωλήνων χάλυβα για τον
υποθαλάσσιο αγωγό που θα συνδέσει τη Φινλανδία με την Εσθονία. Η
συμφωνία, που περιλαμβάνει σωλήνες χάλυβα για τον αγωγό συνολικού μήκους
77 χλμ. από τη Φινλανδία στην Εσθονία, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
του έργου.

Οι σωλήνες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού θα παραχθούν στο
εργοστάσιο της «Σωληνουργεία Κορίνθου» στην Ελλάδα μέσα στο 2018, ενώ
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του αγωγού θα ξεκινήσει το
2019.

Η Baltic Connector Oy είναι κρατική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2015 με
σκοπό να υλοποιήσει το φινλανδικό τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου
Balticconnector που θα κατασκευαστεί μεταξύ της Φινλανδίας και της
Εσθονίας.