Η ημέρα της δασοπονίας

0
6

Η 21η Μαρτίου
συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας και την πρώτη ημέρα της
άνοιξης. Η ημέρα αυτή ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας για να
φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά στο δάσος που καλύπτει το 25% της επιφάνειας
της Γης, να του κεντρίσει το ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα για τις
λειτουργίες του, αλλά και για την ανάγκη προστασίας του, που είναι
ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη επιβίωση. Ιδιαίτερα στις μέρες μας,
με τις αρνητικές εξελίξεις στα περιβαλλοντικά θέματα, όπως οι κλιματικές
αλλαγές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ερημοποίηση της γης, οι
απειλές στη βιοποικιλλότητα και η εκτεταμένη υλοτόμηση των τροπικών
δασών.

Στην Ελλάδα τα δάση βρίσκονται στο έλεος των φυσικών καταστροφών των
καταπατητών και της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των πόρων τους. Το 15%
του δασικού πλούτου της χώρας μας καταστρέφεται κάθε χρόνο από διάφορες
αιτίες. Από αυτό μόλις το 10% αναδασώνεται. Οι ελάχιστοι και μεγάλοι σε
ηλικία δασοφύλακες, η ελλιπής κρατική χρηματοδότηση, ο απηρχαιωμένος
εξοπλισμός και οι 2.500 αδιόριστοι ειδικοί επιστήμονες συνθέτουν το
δασοπονικό πρόβλημα της χώρας μας.