100 εκατ. ευρώ για «έξυπνες» επενδύσεις

0
9

Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ πρόκειται να
διατεθούν στο επόμενο διάστημα από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΠΕΠ) για «έξυπνες επενδύσεις» στις τοπικές επιχειρήσεις. Οι
πρώτες προκηρύξεις, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της «Στρατηγικής
Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση» έχουν «ωριμάσει»,
ενώ ήδη ορισμένες Περιφέρειες έχουν προχωρήσει και στη δημοσίευση
σχετικών προσκλήσεων. Σταδιακά, έως τις αρχές του καλοκαιριού, εκτιμάται
ότι και οι δεκατρείς Περιφέρειες θα βγάλουν στον «αέρα» σχετικές
προκηρύξεις.
Αν και οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε τοπικό –
περιφερειακό επίπεδο, ο σχεδιασμός είναι κεντρικός και συντονίζεται από
το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς αποτελούν υποσύνολο του ΕΣΠΑ
και οι πόροι θα διατεθούν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε έναν από τους οκτώ
στρατηγικούς τομείς που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο αλλαγής του
παραγωγικού μοντέλου.