Οριστικά με Απλή Αναλογική οι εκλογές στους δήμους..!

0
25

Τη σημασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης, προέταξε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σήμερα, Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, στο 10 ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση που διεξάγεται στην Τρίπολη. Μιλώντας στην
απογευματινή ειδική συνεδρία για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη, ο κ. Σκουρλέτης παρουσίασε τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, συνολικού ύψους 740 εκατ. ευρώ για το 2018, με τα οποία το Υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει να ενισχύσει δράσεις και έργα που
βελτιώνουν άμεσα την καθημερινή ζωή των δημοτών και αναβαθμίζουν τις λειτουργικές δυνατότητες των δήμων, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες του γενικότερου πλαισίου μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.
Τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς στην επερχόμενη παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κύριους άξονες την εμβάθυνση της δημοκρατίας, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και την έμφαση στις αναπτυξιακές δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών, με τις μεγάλες αναξιοποίητες δυνάμεις. Επισημάνθηκε ότι το βασικό ζητούμενο
της ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό τους πολύ συγκεκριμένους όρους που θέτει η πολιτική και οικονομική συγκυρία, θα προκύψει από: -ουσιαστικά μέτρα άμβλυνσης των ανισοτήτων μεταξύ των δήμων
-ακριβέστερη κατηγοριοποίησή τους βάσει των
γεωμορφολογικών και ανθρωπογεωγραφικών
χαρακτηριστικών τους
– επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο
βαθμών Αυτοδιοίκησης και το Κράτος
– επαναξιολόγηση της δομής των διοικητικών εργαλείων,
όπως είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
– ανακατανομήτης χρηματοδότησης στη βάση των
πραγματικών αναγκών και δυνατοτήτων των δήμων
-θέσπιση της απλής αναλογικής ως το εκλογικό σύστημα που
αποτυπώνει με την μεγαλύτερη πιστότητα την βούληση
των τοπικών κοινωνιών
Ο Υπουργός Εσωτερικών, επεσήμανε ότι οι νέες τομές θα επιτρέψουν στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετάσχει με αξιώσεις στην συνολική προσπάθεια
για την παραγωγική ανασυγκρότηση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, αλλά και
στην ωρίμανση της σχέσης της με τους πολίτες και το Κράτος, θέτοντας τις
βάσεις για τον συνολικό, ριζικό επαναπροσδιορισμό της στη βάση των νέων
δεδομένων που θα διαμορφωθούν τα αμέσως επόμενα χρόνια στην Ελλάδα.