Αγκινάρα: Σε σταθερή τροχιά στην Πελοπόννησο

0
22

Η
καλλιεργούμενη έκταση της αγκινάρας στα Ίρια Αργολίδας έχει
σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια στα 2.000-2.500 στρέμματα,  μειωμένη
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι άλλες
καλλιέργειες κηπευτικών, κυρίως μαρουλιών διάφορων ποικιλιών, έχουν
εγκατασταθεί στον κάμπο των Ιρίων, στηριζόμενες στη συμβολαιακή γεωργία
με επιχειρήσεις αγροδιατροφής, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των
καλλιεργούμενων εκτάσεων.
Παρ’ όλα αυτά, η αγκινάρα Ιρίων καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς. Προωθείται κυρίως στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών, στις λαϊκές αγορές και σε σούπερ μάρκετ.

Αναγκαία η αλλαγή τρόπου διάθεσης

Όπως
μας ενημέρωσε ο γεωπόνος Παναγιώτης Χριστόπουλος, που κινείται
επαγγελματικά στην περιοχή των Ιρίων, «την άνοιξη (Απρίλιος- Μάιος), η
πτώση των τιμών και οι μεγάλες παραγόμενες ποσότητες προκαλούν το
αγοραστικό ενδιαφέρον μεγάλων επιχειρήσεων μεταποίησης, πρωτίστως για
κατεψυγμένο προϊόν και δευτερευόντως για κονσέρβα. Φέτος, οι συνθήκες
είναι ευνοϊκές για την καλλιέργεια, λόγω απουσίας παγετών, μέχρι αυτήν
τη στιγμή. Έτσι, τώρα οι τιμές διαμορφώνονται σε 70-80 λεπτά το ζευγάρι,
με τάση καθοδική, καθώς προχωράμε προς την άνοιξη. Ωστόσο, το
ενδιαφέρον των Ελλήνων καταναλωτών να συμπεριλάβουν την αγκινάρα στη
διατροφή τους είναι μικρό, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον τρόπο με
τον οποίο διατίθεται στην αγορά. Οι κεφαλές αγκινάρας φτάνουν στους
καταναλωτές με στελέχη μήκους 30-40 εκ., μέσα σε πλαστικά κιβώτια μιας
χρήσης».
Όλοι συμφωνούν ότι ο τρόπος διάθεσης είναι αναγκαίο να
αλλάξει και να γίνει πρακτικότερος και ελκυστικότερος για τους
καταναλωτές, σύμφωνα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι αγκινάρες θα πρέπει
να διατίθενται στην αγορά σε άλλες μορφές (έτοιμες, καθαρισμένες και
κομμένες), σε μικρές και πιο κομψές συσκευασίες, προκειμένου να
προσελκύουν το ενδιαφέρον του καταναλωτή. Εκείνο που υπάρχει όμως μέχρι
στιγμής είναι μία αποτυχημένη προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε πριν από
χρόνια, η οποία δεν έτυχε την αναμενόμενη υποστήριξη.