Τι μισθούς παίρνουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες…

0
118

Μισθούς βασισμένους στο μισθολόγιο του Δημοσίου παίρνουν οι αιρετοί της
Αυτοδιοίκησης Οι μισθοί των δημοτικών εκπροσώπων είναι καθορισμένοι από
σχετική απόφαση του αρμόδιου υπουργείου και στην εγκύκλιο αναφέρονται
αναλυτικά οι μισθοί των αιρετών (δημάρχων, αντιδημάρχων), όσο και οι
αντιμισθίες που λαμβάνουν οι πρόεδροι των Περιφερειακών και Δημοτικών
Συμβουλίων.

Αναλυτικά οι μισθοί ανά θέση-κατηγορία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ μέχρι τον καθορισμό με νέα κ.υ.α.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 4.275,00

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 3.206,25

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ 4.275,00

ΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 3.420,00

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 2.565,00

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ 2.137,50

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.710,00

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.282,50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ μέχρι τον καθορισμό με νέα κ.υ.α.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.125,00

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 900,00

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 720,00

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 540,00
Tromaktiko