Οι λεπτομέρειες για το νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον

0
30

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του προγράμματος
«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», η οποία περιλαμβάνει και τον οδηγό
εφαρμογής.

Το νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων,
με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού
κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία
εισοδήματα.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών παρέδωσε το
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο θα γίνεται η ηλεκτρονική
υποβολή των αιτήσεων και η παρακολούθηση της πορείας τους για ένταξη
στις χρηματοδοτούμενες δράσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι
ενδιαφερόμενοι και να διασφαλισθεί η διαφάνεια, ως προς την εξυπηρέτηση
των αιτήσεων με βάση την απόλυτη χρονική σειρά υποβολής.

Οι διαδικασία σύνδεσης των τραπεζών με το πληροφοριακό σύστημα θα
ξεκινήσει σταδιακά από τις 15 Φεβρουαρίου και αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε θα αρχίσει η υποβολή των
αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση
ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής
πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα
κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η
ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την
απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες,
καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία.

Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να
χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την
πιστοληπτική τους ικανότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια
ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα
εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια,
οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της
επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας
και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

  • Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
  • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
  • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

– ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ

– επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς

– επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το
70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες
κατηγορίες

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στο νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον, οι
ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους έως
ότου καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια του Προγράμματος ανά Περιφέρεια.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει
αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια. Με αυτό τον τρόπο, θα αποφευχθεί
το μεγάλο πρόβλημα που κληρονομήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις,
των εκκρεμών εγκεκριμένων αιτήσεων, οι οποίες δεν καλύφθηκαν, καθώς δεν
είχαν εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα κονδύλια.

Σημαντικές παρατηρήσεις επί των επιλέξιμων παρεμβάσεων στο Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον:

Αντικατάσταση Κουφωμάτων. Βάσει των απαιτήσεων του
προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε
αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης
τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του
δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με
διπλούς υαλοπίνακες.

Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων
των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι
επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο
και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επιλέξιμη επίσης
είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων
κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται
όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη
(π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και
συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά
συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ).

Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης. Με στόχο την
θερμομονωτική προστασία του κτηριακού κελύφους, επιλέξιμες είναι η
τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε
αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη
στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, καθώς και στην οροφή δαπέδου επάνω
από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο
(π.χ. δάπεδο ισογείου), με επικάλυψη είτε με επιχρίσματα είτε με ελαφρά
πετάσματα.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης
με καινούριο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού
αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η εγκατάσταση /
αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου
στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές,
καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες
οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης
θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ).

Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του
συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης
ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή
τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ),
θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ.,
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών
θέρμανσης καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την
εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

Σύστημα με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατηγορία
αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος
για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως
συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση
στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).