Αν είσαι άνεργος 18-24 ετών ΕΛΑ στο Επιμελητήριο Κορινθίας

0
25

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ !!!
Στο ΚΕΚ της αναπτυξιακής του επιμελητηρίου Κορινθίας
ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα
(δράσεις κατάρτισης , Πρακτικής άσκησης συμβουλευτικής
και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών
Στον τομέα του λιανικού εμπορίου).
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ωρες
(120 ώρες Θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες Πρακτική άσκηση).

Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων λήγει την 28/02/2018.

Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα σας γράφω αναλυτικά πιο κάτω
Τις προϋποθέσεις
1) Κάρτα ανεργίας
2)Να μην έχουν την μαθητική σπουδαστική η φοιτητική ιδιότητα
3) Να είναι από 18-24 Ετών
4) Να έχουν βγάλει τουλάχιστον το γυμνάσιο
Αν χρειάζεστε κάποια άλλη πληροφόρηση επικοινωνήστε με το επιμελητήριο
στο τηλέφωνο 2741024464