Ενισχύσεις έως 40% σε οινοποιεία για νεα προϊόντα

0
20

Την
υπουργική απόφαση για την προκήρυξη του επιχειρηματικού προγράμματος
επενδύσεων, συνολικού ύψους 4,563 εκατ. ευρώ, για την αμπελοοινική
περίοδο 2017-2018 στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος στήριξης
2014-2018, παρουσιάζει σήμερα το «ypaithros.gr».
Δικαιούχοι του
συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι
οργανώσεις παραγωγών οίνου, οι οποίες, όμως, παράγουν και διαθέτουν στο
εμπόριο προϊόντα οίνου. Επίσης, δικαιούχοι μπορούν να καταστούν και οι
ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές
οργανώσεις.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που έχει στη διάθεσή της η «Ύπαιθρος Χώρ», επιλέξιμες για στήριξη είναι οι εξής δαπάνες:
– Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος
– Ποιοτικού ελέγχου
– Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων
– Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

Χρηματοδότηση

Το ποσοστό χρηματοδότησης διαμορφώνεται σε:


 • 50% των δαπανών για τις περιφέρειες που έχουν οριστεί ως λιγότερο
  ανεπτυγμένες. Δηλαδή, οι περιφερειακές ενότητες που ανήκουν στις
  περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας,
  Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
 • – 40% των δαπανών για
  τις άλλες περιφέρειες, δηλαδή για τις περιφερειακές ενότητες που ανήκουν
  στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας,
  Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.
 • – 65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΕ) 229/2013.

Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγματικών δαπανών καλύπτεται με ιδία συμμετοχή των δικαιούχων ανάλογα με την περιοχή.