Εκανε απολογισμό στο Περιφερειακό ο Θανάσης Γκίκας

0
12

Στα πλαίσια λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 179 και 185 παρ.4.2) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, άρθρο 21,στις 29 Ιανουαρίου 2018 διεξήχθη η ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης «Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου έτους 2017».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Γκίκας παρουσίασε τον απολογισμό πεπραγμένων για το θεματικό αντικείμενο του Πρωτογενούς Τομέα Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα εδώ και 2 μήνες, προγραμμάτισε και οργάνωσε την έγκαιρη σύνταξη των πεπραγμένων ευθύνης του, ανά Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της έδρας και επίσης την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της έδρας.

Συντάχθηκε φάκελος πλέον των 100 σελίδων με παράθεση στοιχεία και πλούσια αριθμητικά δεδομένα για τις ενέργειες την λειτουργία και την δραστηριότητα των ανωτέρω Διευθύνσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Πρωτογενή Τομέα. Αυτά αποτελούν σοβαρούς δείκτες έρευνας και μελλοντικού προγραμματισμού.

Εκ των ανωτέρω παρουσιάστηκε το πλάνο δράσης και ο σχεδιασμός του Πρωτογενούς Τομέα στην Περιφέρεια για την διετία 2018, 2019 με κυρίαρχο θέμα, την αξιοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020, το οποίο θα διαχειριστεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου