ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ: Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα..!

0
7

Το περιοδικό Fortune σε συνεργασία με την InfoBank Hellastat παρουσιάζει τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα βάσει κύκλου εργασιών για το 2016, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την επεξεργασία των οικονομικών καταστάσεων τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομίλου (ενοποιημένα στοιχεία).

Για την κατάρτιση της λίστας χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από οικονομικές καταστάσεις που έχουν δημοσιευθεί έως τις 20/10/2017, τα οποία αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2016 (η πλειοψηφία με λήξη την 31/12/2016). Τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν όπως δημοσιεύθηκαν, ενώ δεν έγιναν προσαρμογές σε περιπτώσεις χρήσεων με διάρκεια διαφορετική των 12 μηνών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ομίλων επιχειρήσεων, αναφέρονται τα ενοποιημένα οικονομικά τους στοιχεία και όχι των επιμέρους θυγατρικών τις οποίες ενοποιούν. Εξαίρεση αποτελούν οι MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. και ΔΕΠΑ Α.Ε., οι οποίες αν και ενοποιούνται στους ομίλους της Τράπεζας Πειραιώς και Ελληνικών Πετρελαίων αντίστοιχα, περιλαμβάνονται στη λίστα λόγω των σημαντικών μεγεθών τους.


ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Κατάταξη:
2
Προηγούμενη Κατάταξη:
2
Εισηγμένη στο ΧΑΑ:
ΝΑΙ
Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας πέτυχε ο όμιλος
της Motor Oil στη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου, καθώς τα ενοποιημένα
μετά από φόρους κέρδη αναρριχήθηκαν στα 228,711 εκατ. ευρώ καταγράφοντας
αύξηση 17,81% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, που είχαν
ανέλθει στα 194,122 εκατ. ευρώ. H αύξηση των εξαγωγών, τα υψηλά διεθνή
περιθώρια διύλισης, το χαμηλότερο κόστος στο μείγμα αργών, καθώς και οι
αυξημένες πωλήσεις στην εσωτερική αγορά ήταν οι βασικοί καταλύτες για
τις ισχυρές επιδόσεις της Motor Oil, που συγκαταλέγεται στις πιο
κερδοφόρες ελληνικές βιομηχανίες καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύχρονης
κρίσης. Ταυτόχρονα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα
5,736 δισ. ευρώ έναντι 4,474 δισ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο,
σημειώνοντας άνοδο 28,20%.