Κοινωνικό τιμολόγιο: Τα κριτήρια για φθηνότερο ρεύμα

0
33

Ριζικές αλλαγές φέρνει το Κοινωνικό Τιμολόγιο στα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς ανακατεύεται εκ νέου η «τράπουλα» των δικαιούχων.

Ετσι, δύο είναι οι κατηγορίες πολιτών που θα επωφεληθούν τις νέες
εκπτώσεις, ενώ περίπου οι μισοί από τους σημερινούς 695.000 δικαιούχους
βγαίνουν εκτός ΚΟΤ.

Στην πρώτη κατηγορία, λοιπόν, υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια
λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και θα έχουν έκπτωση
μέχρι 70% και στη δεύτερη όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που
ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού μερίσματος και θα έχουν έκπτωση μέχρι
και 35%.

Υπολογίζεται ότι συνολικά αφορά περίπου 1,65 εκατ. νοικοκυριά, εκ των
οποίων το 1,3 εκατ. είναι οι πολίτες που έλαβαν πρόσφατα το μέρισμα.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν τα
κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Αυτοί θα έχουν
έκπτωση στην τιμή του ρεύματος (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) 75 ευρώ/MWh και
απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Στο
σύνολο του τιμολογίου εκτιμάται ότι η έκπτωση φτάνει το 70%.

Στη δεύτερη, υπάγονται όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που
ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού μερίσματος. Σε αυτή την περίπτωση η
έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ/MWh, με αποτέλεσμα στο
σύνολο του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί του 35%.

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, η
επιδοτούμενη κατανάλωση θα εξαρτάται από τη σύνθεση του νοικοκυριού, ενώ
καταργείται η απένταξη σε περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης
κατανάλωσης μέχρι 10%. Αυτό με πιο απλά λόγια σημαίνει πως αν ένα
νοικοκυριό υπερβεί τις κιλοβατώρες σε ένα λογαριασμό, μπορείς να τις
αντισταθμίσει στον επόμενο, αφού καλύπτεται σε ετήσια βάση.

Οσον αφορά τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης, για παράδειγμα για ένα
άτομο αντιστοιχούν 1.400 kWh, ενώ για μονογονεϊκή οικογένεια με έναν ή
δύο ενήλικους αυξάνεται κατά 100 kWh και πάει δηλαδή στις 1.500 kWh. Για
μονογονεϊκή και δύο ανήλικους ή δύο ενήλικους και ένα ανήλικο, τότε η
τετραμηναία κατανάλωση φτάνει τις 1.600 kWh. Πάνω από 2.000 kWh για
τετραμηνιαία κατανάλωση έχουν για παράδειγμα περιπτώσεις όπως δύο
ενήλικοι με τέσσερα παιδιά ή τρεις ενήλικοι με 2 παιδιά.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με
αναπηρία 67% και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300
kWh. Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα
που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η
οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα
παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh.

Μεταξύ άλλων το ΥΠΕΝ:

1. Αλλαξε τα κριτήρια υπαγωγής, ώστε να μη
λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα, αλλά η συνολικότερη περιουσιακή
εικόνα του νοικοκυριού. Αποκλείονται, δηλαδή, οι περιπτώσεις όπως βίλες
σε «ακριβές» περιοχές, οι ιδιοκτήτες των οποίων διαθέτουν υπερπολυτελή
αυτοκίνητα και εισόδημα από καταθέσεις εξωτερικού, αλλά εμφανίζουν
χαμηλό εισόδημα και είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Τιμολόγιο.

2. Λήφθηκαν υπόψη τα εισοδήματα και η περιουσία όλων
των ατόμων που κατοικούν στο νοικοκυριό και που φιλοξενούνται από τον
κύριο δικαιούχο. Αυτό σημαίνει πως αποκλείονται οι περιπτώσεις όπου
δικαιούχος δηλώνεται ο ενήλικας με το χαμηλότερο εισόδημα (π.χ.
συνταξιούχος), ενώ στο ίδιο σπίτι μένουν και άλλοι ενήλικες με υψηλότερα
εισοδήματα.

3. Τέλος, οι πολύτεκνοι εισάγονται στο ΚΟΤ με τα
αντίστοιχα κριτήρια. Δηλαδή, αποκλείονται οι περιπτώσεις ιδιαίτερα
εύπορων πολιτών με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα που επωφελούνταν των
εκπτώσεων, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους πολύτεκνους που
δικαιούνται τις εκπτώσεις να τις λάβουν και από άλλους προμηθευτές πλην
της ΔΕΗ.

Κριτήρια Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

• Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό,
προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000
ευρώ.

• Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού
(επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο
σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.

• Το συνολικό ύψος εισοδήματος ή καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η
τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., έως έξι μήνες πριν από την
υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν συγκεκριμένα ποσά.

Κριτήρια κοινωνικού μερίσματος

• Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του
νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος. Προσαυξάνεται κατά
15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000.

• Το συνολικό ύψος εισοδήματος δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, ποσό
που προσαυξάνεται κατά 50% για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του
νοικοκυριού και κατά 25% για κάθε ανήλικο μέλος.

Οι νέες κλίμακες

• Από 0 έως 1.600 κιλοβατώρες 0,00690 ευρώ
• Από 1.601 έως 2.000 κιλοβατώρες 0,05 ευρώ
• Από 2.001 και πάνω κιλοβατώρες 0,085 ευρώ.

Σημειώνεται ότι με το σύστημα που ισχύει σήμερα υπάρχουν δύο
κατηγορίες ΚΟΤ. Στην πρώτη εντάσσονταν άτομα με χαμηλά εισοδήματα και
τρίτεκνοι, λαμβάνοντας έκπτωση στο σύνολο του τιμολογίου περί το 22%.
Στη δεύτερη, εντάσσονταν άνεργοι, ΑμεΑ και άτομα που χρειάζονται
μηχανική υποστήριξη, με έκπτωση έως 39%. Κριτήριο υπαγωγής ήταν το
ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό
εισόδημα.

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση της ΡΑΕ προέβλεπε, μεταξύ άλλων,
εκπτώσεις από 22% έως και 83% στα τιμολόγια ρεύματος αλλά και
γενναιόδωρες προτάσεις για τους δικαιούχους του ΚΟΤ.