Ζητά νέο εξοπλισμό χειρουργείου το Νοσοκομείο

0
22

Μετά από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020, για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων, που υπάγονται στον άξονα «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρωπίνου Δυναμικού» με δράσεις που αφορούν εξοπλισμό Β/θμιας Υγείας, το Νοσοκομείο Κορίνθου στην 39η /2017 συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ενέκρινε τη σκοπιμότητα και την υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση προμήθειας εξοπλισμού του χειρουργείου συνολικού προϋπολογισμού 255.000€ .
 Πρόκειται για επιβεβλημένη αντικατάσταση λόγο παλαιότητας: 

Ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM, ενός (1) πλήρους αναισθησιολογικού συγκροτήματος και ενός κλιβάνου ατμού. 

Η πρόταση είναι πλήρης από πλευράς ωρίμανσης δεδομένου ότι έχουν διασφαλιστεί, έγκριση σκοπιμότητας και εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, ο  δε φάκελος περιλαμβάνει και τη διακήρυξη για την προμήθεια των ειδών. 

Ο άμεσος χρόνος ανταπόκρισης στην πρόσκληση της Περιφέρειας και ο βαθμός ωριμότητας του υποβαλλόμενου φακέλου , μας κάνει να πιστεύουμε ότι σε αυτή τη φάση η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα ανταποκριθεί θετικά και θα εγκρίνει την ένταξη της προμήθειας στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι το νοσοκομείο Κορίνθου, δεν έχει τύχει αντίστοιχης χρηματοδότησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, έναντι των υπολοίπων νοσοκομείων της Περιφέρειας, τα οποία στο προηγούμενο Περιφερειακό Πρόγραμμα είχαν χρηματοδοτηθεί για έργα και προμήθειες.
 Για τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κορίνθου
Η Διοικήτρια
Καλομοίρη Δημ.