19 προτάσεις Πιτσάκη για ένα νέο Επιμελητήριο

0
19

Τις βασικές προγραμματικές του προτάσεις, στις οποίες θα στηριχτεί για να διοικήσει το Επιμελητήριο Κορινθίας την επόμενη των εκλογών, παρουσιάζει ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Πιτσάκης, υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου, επικεφαλής του συνδυασμού «Αλλαγή 2017».
Στο επίκεντρο φυσικά ο επιχειρηματίας και ο ελεύθερος επαγγελματίας, μέλημά του η διαρκής στήριξη κάθε επιχείρησης από ένα Επιμελητήριο που θα είναι κοντά στην επιχείρηση και ανοιχτό σε όλα τα μέλη του. Το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, αλλά και οι παθογένειες του κράτους που στέκονται τροχοπέδη στα επιχειρηματικά σχέδια, άρα και στην ανάπτυξη του τύπου μας, θα αποτελέσουν για τη νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Κορινθίας, όπως ξεκάθαρα τονίζει ο Παναγιώτης Πιτσάκης, τον μεγάλο διμέτωπο αγώνα προκειμένου να αλλάξει η νοοτροπία αντιμετώπισης του επιχειρηματία και του ελεύθερου επαγγελματία, καθώς και η πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης που οδηγεί σε αδιέξοδα και έχει καταστρέψει τις επιχειρήσεις και την αγορά.
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς επίσης η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες θα αποτελέσουν τις διαρκείς κατευθύνσεις που το Επιμελητήριο θα παρέχει στις επιχειρήσεις της Κορινθίας.

Οι προγραμματικές θέσεις
Ακολουθούν οι 19 λοιπόν προτάσεις του Παναγιώτη Πιτσάκη που αποτελούν και τις προγραμματικές του θέσεις του υποψηφίου προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας:

    Ο επιχειρηματίας θα εξυπηρετείται άμεσα:

α. Παροχή προηγμένων εργαλείων διάγνωσης και αξιολόγησης του ίδιου του επιχειρηματία και της βιωσιμότητας της επιχείρησης του.
β. Ενημέρωση για υφιστάμενο νομικό και φορολογικό περιβάλλον.
γ. Προτάσεις για ρύθμιση δανείων και άλλων υποχρεώσεων.
δ. Έγκαιρη προειδοποίηση και ελαχιστοποίηση του κινδύνου.

   – Δημιουργία νέου ταμείου αλληλοβοήθειας των μελών του Επιμελητηρίου μας.
    -Δημιουργία τμήματος νομικής υπηρεσίας, σε συνεργασία πάντα με το δικηγορικό σύλλογο Κορίνθου με παροχή νομικών συμβούλων ή και νομικής κάλυψης όπου αυτό χρειάζεται.
   – Έμφαση στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες και στη νεοφυή επιχειρηματικότητα.
 –   Βοήθεια των επιχειρηματιών απέναντι στα θηρία της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και της λοιπούς ενημέρωσης.
   – Άμεση ενημέρωση και προτεραιότητα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε ένα-ένα ξεχωριστά τα μέλη του Επιμελητηρίου , και εννοούμε ένα-ένα για να μην νιώθει κανείς αποκλεισμένος, με δημιουργία έδρας Επιμελητηρίου στις Βρυξέλλες για απευθείας χρηματοδότηση και απορρόφηση των προγραμμάτων.
   – Συνεργασία Επιμελητηρίου Κορινθίας και Δήμων για την δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων όπου αυτά χρειάζονται , με συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην εκμετάλλευση.
    -Προστασία των επιχειρήσεων και επαγγελματιών από τους αεριτζήδες και όσους σηκώνουν κάθε φορά πειρατικές σημαίες και από αυτούς που δηλώνουν ως δεύτερο επάγγελμα (επιχειρηματίες).
    -Δημιουργία e-shop για όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου.
    -Τουρισμός, προσέλκυση τουριστών για ορειβατικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, αρχαιολογικό τουρισμό, κρουαζιέρες- μεσογειακή διατροφή.
    -Εκπαίδευση των μελών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
    -Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, συνεργασίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επιχειρήσεις του νομού, με επισκέψεις μαθητών σε επιχειρήσεις και οργάνωση διαγωνισμών επιχειρηματικής ιδέας ανάμεσα σε μαθητές.
  –  Συμβουλή των μελών μας που οδεύουν προς τη σύνταξη για προσυνταξιοδοτικές διαδικασίες και διαδικασίες μεταβίβασης της επιχείρησης  τους.
    -Δημιουργία σε κάθε δήμο τον σύμβουλο του επιχειρηματία με σκοπό την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των τοπικών επαγγελματιών.
    -Δημιουργία τμήματος υποστήριξης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής στα μέλη μας για θέματα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνίας.
    -Παροχή επαγγελματικής βοήθειας στους νέους που θέλουν να επιχειρήσουν για πρώτη φορά αλλά και σε υφιστάμενων επαγγελματιών, που επιθυμούν αλλαγή κατεύθυνσης ή βελτίωσης των ικανοτήτων τους.
    -Ένταξη των Επιμελητηρίων σε ένα εθνικό δίκτυο που θα συνδέεται με το Ευρωπαϊκό έτσι ώστε να εκπαιδευτούν τα στελέχη μας με νέα εργαλεία.
    -Σωτηρία μέσω της δεύτερης ευκαιρίας. Οι επιχειρήσεις δικαιούνται να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να σώσουν τις επιχειρήσεις τους και μαζί τις θέσεις εργασίας.
  – Αλλαγή ωραρίων καταστημάτων ανάλογα τις περιόδους.

Με τους καλύτερους και με στόχους ξεκάθαρους
«Δίπλα μας έχουμε τους καλύτερους και τους πιο αποτελεσματικούς. Έχουμε σχέδιο, έχουμε ομάδα και κοιτάμε μπροστά. Ξεκαθαρίζουμε σε όλους ότι είμαστε με την καλή και υγιή επιχειρηματικότητα. Κακή είναι αυτή που δεν σέβεται τους εργαζόμενους και το περιβάλλον και στηρίζεται σε προνομιακά σχέδια με το κράτος, δεν πληρώνει τον εργαζόμενο, ζει από την μαύρη εργασία. Σας ζητούμε να στηρίξετε την προσπάθεια μας, όχι κάνοντας χάρη σε εμάς, αλλά επειδή και εσείς πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε τα πράγματα.
Το πρόγραμμα μας είναι ξεκάθαρο και συγκεκριμένο. Όχι «λόγια του αέρα» αλλά συγκεκριμένοι στόχοι, μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί. Τέλος, ας κάνουμε την Κορινθία ένα νομό που θα χαίρεται κάποιος να ζει, να επισκέπτεται και να επιχειρεί. Είναι προνόμιο να είσαι Κορίνθιος».

Παναγιώτης Πιτσάκης
Υποψήφιος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορινθίας

Επικεφαλής του Συνδυασμού «Αλλαγή 2017»