Η Ευρώπη σκοτινιάζει ξανά…!

0
16

Το τελευταίο λάθος είναι χειρότερο του πρώτου..

Ρίξε πράσινο στο μαυρο
Δήμητρα Λυμπεροπούλου

Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου
Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης
«Πελοπόννησος Οικολογική»
Η Ευρώπη περνάει σίγουρα μία πολύ σοβαρή πολιτική κρίση, που
φανερώθηκε με την οικονομική κρίση και επιδεινώθηκε με το προσφυγικό.
Η γενεσιουργός αιτία του φασισμού που αναπτύσσεται σήμερα στην Ευρώπη
δεν είναι μόνο η λιτότητα, είναι και οι πολιτικές που τελικά υιοθετούνται.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πολιτική που επέλεξαν οι κυρίαρχες
συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από τους
κλυδωνισμούς και τον διχασμό. Το εκρηκτικό μίγμα που δημιουργήθηκε από
την κρίση χρέους, σε συνδυασμό με την προσφυγική κρίση, έθρεψε την άνοδο
του εθνικισμού σε πολλές χώρες.
Χρόνια τυφλών μέτρων λιτότητας, που προωθούνται κάτω από τη σημαία της
επιδίωξης των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων όπου οι δημόσιες δαπάνες και
επενδύσεις αντιμετωπίζονται ως ελλείμματα που πρέπει να κοπούν,
συνέβαλαν ώστε να έρθουν πολλές οικονομίες της ΕΕ σε αδιέξοδο.
Βοήθησαν να υπονομευθεί η ευρωπαϊκή υπόσχεση της ευημερίας για όλους
και έφεραν πίσω τη δυσαρέσκεια και την προκατάληψη μεταξύ των
Ευρωπαίων ακυρώνοντας στην πράξη την αξία της αλληλεγγύης.
Η Ευρώπη πέρα από κάθε λογική, ακολουθεί μια αντίστροφη πορεία έχοντας
μεγάλη ευθύνη για την οικονομική κρίση που είναι κρίση πλέον του
συστήματος, αλλά και για την άνοδο της ακροδεξιάς που αποτελεί απειλή
πολέμων και διχασμών.
Τραγική ειρωνεία για τους ακροδεξιούς και τις πολιτικές που υιοθετούν, είναι
το γεγονός ότι οι ίδιοι ακολουθούν πρακτικές που τους επιτρέπουν οι
δημοκρατικές αρχές της ευρωπαϊκής ένωσης, ακριβώς ενάντια της, για να την
διαλύσουν.
Για να μην εξαπλωθεί απαιτείται ήθος, παιδεία και αλληλεγγύη στον φτωχό και
αδύναμο, εύκολο θύμα της φασιστικής προπαγάνδας.
Είμαστε μάρτυρες μιας αυξανόμενης απόστασης μεταξύ της τεχνοκρατικής
ελίτ των αριθμών και της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά η αντίθεση στη
λιτότητα και την τεχνοκρατία από μόνη της δεν είναι αρκετή για να αλλάξει
ριζικά την τύχη μας. Πρέπει να οικοδομήσουμε πράγματι ένα νέο παγκόσμιο
μέλλον στη βάση της αειφορίας.

Η Ευρώπη περνάει μια πραγματική κρίση ταυτότητας, υπάρχουν για
παράδειγμα χώρες που, παρότι διατείνονται ότι είναι δημοκρατικές, υιοθετούν
ρατσιστικές πρακτικές όσο αφορά την μεταναστευτική τους πολιτική.
Η λύση, είναι στο πράσινο κίνημα και την ανάπτυξη παράλληλης, πράσινης
και κοινωνικής,  οικονομίας η οποία θα δημιουργεί τις βάσεις για μια άλλη
κοινωνία με στοιχεία αυτό-οργάνωσης, και θα απαντάει στα μαύρα αδιέξοδα
του φασισμού.
Αυτή η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Η ανοχή απέναντι σε ένα στυγνό και
εγκληματικό οικονομικό σύστημα που κυριάρχησε δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Το μέλλον είναι εδώ και περιμένει ένα ξεκάθαρο λόγο από τις προοδευτικές
πολιτικές δυνάμεις.
Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να επιμείνουμε να κοινωνήσουμε τις απόψεις,
με πολλή δουλειά,  σε διάλογο με την κοινωνία, με τα καθημερινά
προβλήματα του κάθε πολίτη, και μέσα από τις συλλογικές μορφές έκφρασης
που θέλουμε να ενδυναμωθούν.
Να τεθούν οι προτεραιότητες που θα πρέπει να βάλουν τα πράσινα κόμματα
σε ευρωπαϊκό επίπεδο το επόμενο διάστημα, για την αντιστροφή της
αρνητικής πορείας της Ευρώπης.
Η πολιτική οικολογία έχει διατυπώσει ουσιαστικές αντιπροτάσεις, με έμφαση
στη βιωσιμότητα (παραγωγική –κοινωνική –περιβαλλοντική, σε τοπικό και
πλανητικό επίπεδο), αλλά και στο σεβασμό των δικαιωμάτων όλων –και των
μελλοντικών γενεών και των έμβιων όντων του πλανήτη.
Πράσινη είναι η απάντηση στην ανάπτυξη των δυνάμεων της άκρας δεξιάς
στην Ευρώπη και του φανατισμού, ο ρόλος των Πράσινων και της πολιτικής
οικολογίας θα πρέπει να είναι καταλυτικός στην ακύρωση στην πράξη αυτών
των επικίνδυνων για την υπόλοιπη κοινωνία τάσεων.
Την δραστηριοποίηση των Ευρωπαίων Πρασίνων για μια Ευρώπη με
περισσότερη συμμετοχή των πολιτών της, ενίσχυση των κοινωνικών
θεσμικών προταγμάτων και την δημοκρατικότερη εκλογή των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρώπη της αλληλεγγύης δεν είναι απλά θέμα θεσμών. Πρέπει να
δουλέψουν όλοι για να την αλλάξουν. Πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο των
πραγμάτων στα χέρια μας, αν είναι ν’ αλλάξει κάτι. Και το θέμα είναι πως θα

οργανωθούν οι λαοί, οι τοπικές κοινωνίες, οι πολίτες  ώστε να διατυπώσουν
τις απόψεις τους μ’ έναν ισχυρά πολιτικό λόγο.
Αλλά και σε διάλογο με υγιείς και νέες πολιτικές δυνάμεις, ώστε να
διαμορφωθούν νέες συμμαχίες που θα μπορέσουν να αναλάβουν τον
πολιτικό έλεγχο της Ευρώπης.
Κοινές προσπάθειες όλων των προοδευτικών δυνάμεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, για μια ουσιαστική διέξοδο από την κρίση και την αντιμετώπιση της
ανόδου του φασισμού αλλά και της προσφυγικής κρίσης.
Παραμένουμε υποστηρικτές της ειρηνικής επίλυσης προβλημάτων σε τοπικό
και παγκόσμιο επίπεδο, εναντιωνόμαστε σε όσους ποντάρουν σε διαδικασίες
αποσταθεροποίησης. Επιμένουμε πως το μέλλον βρίσκεται στην Ευρώπη,
αλλά σε μια Ευρώπη με επίκεντρο τον άνθρωπο, αλληλέγγυα και πράσινη.
Ο αγώνας και το όραμα της για μια δικαιότερη, καλύτερη Ενωμένη Ευρώπη
των λαών, της Δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του περιβάλλοντος
και των κοινωνικών αγαθών πρέπει να συνεχιστεί ενάντια στον εθνικισμό, στη
διαίρεση και στις νεοφιλελεύθερες λογικές των καιρών.
Ναι είναι μεγάλη η ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων επιμένοντας στην
αποδυνάμωση της Ευρώπης της αλληλεγγύης, με τις αδιέξοδες
νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας που επέλεξαν τα τελευταία χρόνια.
Μεγάλη και η ευθύνη των λεγόμενων «προοδευτικών» δυνάμεων που με την
ανοχή ή ακόμα και την συμμετοχή τους συνέβαλαν σε αυτό.
Όμως η στροφή των ευρωπαίων πολιτών στην ακροδεξιά αποτελεί την
«ΕΣΧΑΤΗ ΠΛΑΝΗ». Μόνο ευρύτερες συμμαχίες προοδευτικών δυνάμεων
μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα και να μας βγάλουν από το σκοτεινό
τούνελ της ευημερίας των αριθμών και όχι των ανθρώπων.
Σε μια εποχή ξυπνούν φαντάσματα του παρελθόντος και ο τρόμος και ο
φόβος του πολέμου εξαπλώνονται όχι μόνο πάνω από την Ευρώπη αλλά σε
όλο τον πλανήτη οι πράσινες ιδέες είναι πιο επίκαιρες από ποτέ.
Σε μια περίοδο που το Ευρωπαϊκό ιδεώδες κλονίζεται από λαϊκιστικές –
εθνικιστικές δυνάμεις οι οποίες απειλούν την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, νέες πολιτικές δυνάμεις και συμμαχίες μπορούν να δώσουν διέξοδο
στην κρίση του παραδοσιακού πολιτικού τόξου, μακριά από ακραίες φωνές
και αδιέξοδες πολιτικές. 

Η Πολιτική Οικολογία και οι πράσινες προτάσεις μπορούν να απαντήσουν στα
προβλήματα του σήμερα, διαμορφώνοντας μια εναλλακτική πρόταση για ένα
βιώσιμο μέλλον.