Ψάχνουν λύση για τα σαράβαλα περιπολικά και τα αστυνομικά τμήματα- αχούρια

0
55

Με τροπολογία, που θα παρακάμπτει τις μνημονιακές δεσμεύσεις, επιχειρεί ο Νίκος Τόσκας να βρει μία λύση για τα διαλυμένα περιπολικά και τα βρώμικα αστυνομικά τμήματα.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να λυθεί το πρόβλημα της «ρεφενέ» καθαριότητας, σέρβις και αναλώσιμων υλικών γραφείου, που ταλανίζει τα τελευταία δύο χρόνια το αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», που δημοσιοποίησε την εν λόγω τροπολογία.

Από τον Ιανουάριο του 2016, ο διαγωνισμός για την ανάληψη του ενιαίου έργου καθαρισμού όλων των αστυνομικών υπηρεσιών της χώρας «κολλά» σε προσφυγές ή κηρύσσεται άγονος. Συνέπεια αυτού οι πρόσκαιρες και επιφανειακές λύσεις, με διαγωνισμούς που προκηρύσσονταν ανά μήνα και στο μεσοδιάστημα τα σκουπίδια σχηματίζουν βουνά.

Στο άρθρο 1 της τροπολογίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, γίνεται λόγος για τη συνδρομή των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων, που πρέπει να πληρούν οι αστυνομικές υπηρεσίες, ώστε να ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών με κωδικούς δημοσίων συμβάσεων (CPV).

Με αυτόν τον τρόπο οι αστυνομικές υπηρεσίες που διαθέτουν σωρευτικά αυτοτελή διοικητική ικανότητα και δημοσιονομική αυτοτέλεια θα μπορούν να κάνουν προμήθειες πάσης φύσεως υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και εκτέλεση έργων. Αυτή η «ικανότητα» ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 2800/2000 για την οργάνωση υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 7/2017, στο οποίο προβλέπεται η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών τους, μέσω των προϋπολογισμών που διαχειρίζεται ο φορέας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο άρθρο 2 της τροπολογίας επισημαίνεται ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες «μεριμνούν και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη ανάληψη υποχρέωσης προς το σκοπό αντιμετώπισης πάσης φύσεως δαπανών», και αναλαμβάνουν ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων αναλόγως του ύψους των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων, ανά είδος δαπάνης, βάσει των Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και των κωδικών του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (C.P.V). Λαμβάνουν επίσης τις σχετικές αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση πάσης φύσεως δαπανών, ενώ συνάπτουν ανεξαρτήτως τις συμβάσεις που απορρέουν από την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν και τις χρηματοδοτούν από προϋπολογισμό τον οποίο έχουν στη διάθεσή τους.

Σε άλλο άρθρο αναφέρεται ότι οι προϊστάμενοι των επιχειρησιακών μονάδων μπορούν να συνάψουν συμβάσεις σχετικά με: προμήθεια πετρελαίου, βενζίνη αμόλυβδη, λάδια και πρόσθετα, ελαστικά αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, μπαταρίες, ανταλλακτικά και εξαρτήματα, επισκευές μοτοσυκλέτών, οχημάτων και συντήρηση ασανσέρ, καθαριότητα, γραφική ύλη, φωτοαντιγραφικό χαρτί, κλινοσκεπάσματα, στρώματα ύπνου, έπιπλα κρεβατοκάμαρας, τραπεζαρίας και καθιστικού, συσκευές κλιματισμού, εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες σε, μελάνια, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων, κατασκευαστικές εργασίες. Οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (ΚΑΕ) και οι κωδικοί c.p.v μπορεί να τροποποιούνται και να αυξομειώνονται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές ανακύπτουν κάθε φορά με νεότερη διαπιστωτική πράξη.