Πώς ρυθμίζονται τα χρέη στους Δήμους

0
15

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους παρέχουν οι Δήμοι της χώρας σε πολίτες και επαγγελματίες.

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4483/2017 αρ. 52, επιτρέπεται στους οφειλέτες
ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ή την εφάπαξ καταβολή του ποσού, να
απαλλαγούν έως και κατά 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα. Επίσης, με την καταβολή της
πρώτης δόσης αναστέλλεται η όποια λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα αν ο οφειλέτης καταβάλει εφάπαξ το σύνολο του ποσού,
απαλλάσσεται 100% από τις προσαυξήσεις – τους τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής και τα πρόστιμα.

  • Από 2 έως 24 δόσεις, ο οφειλέτης απαλλάσσεται κατά 80% από τις προσαυξήσεις – τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα.
  • Από 25 έως 48 δόσεις, ο οφειλέτης απαλλάσσεται κατά 70% από τις
    προσαυξήσεις – τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα.
  • Από 49 έως 79 δόσεις, ο οφειλέτης απαλλάσσεται κατά 60% από τις προσαυξήσεις – τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα
  • Τέλος από 73 έως 100 δόσεις, ο οφειλέτης απαλλάσσεται κατά 50% από
    τις προσαυξήσεις – τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα.