Αναπτυξιακό Συνέδριο «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2025»

0
5

Με ειδικές ενότητες αφιερωμένες στον τουρισμό, τον πολιτισμό και την
ανάπτυξη των ΜμΕ, θα διεξαχθεί τo Αναπτυξιακό Συνέδριο «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2025»
που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας από την 1η έως τις 3
Σεπτεμβρίου 2017, με στόχο να αναδείξει τις πιθανές λύσεις και διεξόδους
και να προσεγγίσει ρεαλιστικά τις προκλήσεις, ώστε να γίνει πιο “ορατό”
το αναπτυξιακό μοντέλο που χρειάζεται ο Νομός Κορινθίας.

Στους στόχους είναι επίσης η αποτίμηση της σημερινής οικονομικής
κατάστασης στην Κορινθία, η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Νομού, η παρουσίαση τεκμηριωμένων
επιστημονικών εργασιών και προτάσεων, σχετικών με τον κάθε τομέα
ανάπτυξης, καθώς και η διάγνωση των αναπτυξιακών προοπτικών και η
διατύπωση τεκμηριωμένων αναπτυξιακών κατευθύνσεων και προτάσεων. 

Τις απόψεις και τις θέσεις τους για την ανάπτυξη της Κορινθίας έχουν
κληθεί να καταθέσουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πανεπιστημιακοί ,
εκπρόσωποι της περιφέρειας και δήμων και στελέχη επιχειρήσεων.
Συμμετέχοντες θα είναι επίσης εκπρόσωποι των διοικήσεων των παραγωγικών
και συνδικαλιστικών φορέων, ειδικοί επιστήμονες , αιρετοί κ.α.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου αναφέρονται σε θέματα:

• ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

• ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ –ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ