Στον κλάδο του τουρισμού οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις

0
9

Ο τουριστικός τομέας κυριαρχεί στις ενάρξεις νέων επιχειρήσεων από την
αρχή του έτους μέχρι και το τέλος Ιουλίου 2107, σύμφωνα με τους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας που γνωστοποιήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Σχετικά
με τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), ξενοδοχεία και παρόμοια, καταλύματα
βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις μισές από τις θέσεις της πρώτης
δεκάδας να αφορούν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την εστίαση και
τη διαμονή τουριστών, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) αν και πρώτες στη λίστα είναι οι υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής.

Τα φαρμακεία
είναι πρώτα στη λίστα στη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας (ΟΕ), αλλά η
πλειοψηφία των υπόλοιπων δραστηριοτήτων αφορά σε επιχειρήσεις εστίασης
και υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή
χρονική διάρκεια.

Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) όλες οι
θέσεις της δεκάδας αφορούν στην εστίαση εκτός από τις δύο τελευταίες που
αφορούν σε έναρξη δραστηριότητας για φαρμακεία και εκμετάλλευση
περιπτέρου.

Για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) δεν
αποτελεί έκπληξη ότι στη πρώτη θέση της δεκάδας κυριαρχούν τα
εστιατόρια, ενώ για τις ατομικές εταιρείες- που ήταν ο κλάδος με τις
περισσότερες ενάρξεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους- στην πρώτη θέση
βρίσκονται οι υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, χωρίς επαγγελματική
εγκατάσταση και όλες οι υπόλοιπες θέσεις αφορούν στον κλάδο εστίασης.