Επιτέλους θα φτιαχθεί ο δρόμος Σχίνος-Αλεποχώρι!

0
227

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 27 Ιουλίου 2017 εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής ομόφωνα, η σύναψη και καταρτίστηκαν και οι σχετικοί όροι της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Προστασία πρανών και ασφαλής διέλευση οχημάτων στην παραλιακή οδό Σχίνος-Αλεποχώρι, συνολικού προϋπολογισμού 1.060.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.»
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο αποτελεί την μοναδική σύνδεση Αλεποχωρίου και Σχίνου, που ιδιαίτερα για την καλοκαιρινή περίοδο συγκεντρώνει τεράστια τουριστική κυκλοφορία.
Σήμερα η κυκλοφορία οχημάτων μέσω  αυτής της οδού είναι άκρως επικίνδυνη λόγω διάβρωσης του οδοστρώματος  και  κατολισθήσεων  και χρειάζεται άμεση παρέμβαση για να αποκατασταθούν τα προβλήματα, που έχουν προκληθεί όσον αφορά την ασφάλεια και την λειτουργικότητα της οδού.
Σύμφωνα με την μελέτη του έργου οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν μέτρα άμεσου χαρακτήρα που αποσκοπούν στο να περιορίσουν κατά το δυνατόν τους κινδύνους έναντι καταπτώσεων και διάβρωσης των ανάντη και κατάντη πρανών, ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Η περιοχή παρέμβασης του συγκεκριμένου έργου ανήκει χωρικά στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου, διέρχεται μέσα από τις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου και συνδέει τους οικισμούς Αλεποχώρι και Σχίνο.
Το προτεινόμενο τμήμα παρέμβασης της οδού βρίσκεται μεταξύ των Οικισμών Αλεποχώρι και Σχίνος,  έχει συνολικό  μήκος περίπου 1,8 χλμ εκ των οποίων το 1,5 χλμ. ανήκει στο Δήμο Μεγαρέων  και το 0,3 χλμ. στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων.
Πηγή