Σαρωτικές αλλαγές στους λογαριασμούς ρεύματος

0
10

Στα 360 εκατ. ευρώ κλείδωσε την περασμένη Παρασκευή το ποσό που θα επιστραφεί στη ΔΕΗ για τις χρεώσεις ΥΚΩ των ετών 2012 – 2014, ωστόσο σύμφωνα με την εισήγηση του Ρυθμιστή η επιστροφή αυτή στη ΔΕΗ προτείνεται να γίνει όχι με αύξηση των χρεώσεων για τους καταναλωτές αλλά με επιστροφή του ΕΦΚ για το πετρέλαιο που καταναλώνεται στα νησιά.

Η συγκεκριμένη πρόταση θεωρείται ότι είναι συμβατή με τον πνεύμα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής σύμφωνα με την οποία  η κοινωνική πολιτική που ασκεί το κράτος όπως είναι πχ η επιδότηση των τιμολογίων των νησιών, το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, τα πολυτεκνικά τιμολόγια κλπ, πρέπει πληρώνεται από το ίδιο το κράτος και όχι από τους υπόλοιπους καταναλωτές (μέσω των ΥΚΩ).

Ωστόσο με δεδομένες τις δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του μνημονίου για να μην υπάρξουν πράγματι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος θα πρέπει πρώτο να δοθεί το πράσινο φως από το υπουργείο οικονομικών, να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα ώστε να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός και τέλος να συμφωνήσουν και οι δανειστές.

Μια άλλη παραδοχή που κάνει η ΡΑΕ ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση για τους καταναλωτές είναι ο επιμερισμός της επιστροφής των παλιών ΥΚΩ στη ΔΕΗ σε βάθος πενταετίας, ούτως ώστε μετά το 2020 να υπάρξει αντιστάθμιση του ποσού από τη λειτουργία των διασυνδέσεων των νησιών (Κυκλάδες και Κρήτη).

Για να γίνει αντιληπτό το τι προτείνει η ΡΑΕ, να σημειώσουμε ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι μία χρέωση που πληρώνουν οι καταναλωτές στο λογαριασμό ρεύματος η οποία “χρηματοδοτεί” το τιμολόγιο των νησιών (όπου η παραγωγή ρεύματος γίνεται με πετρέλαιο και είναι ακριβότερη) αλλά και το κόστος του κοινωνικού τιμολογίου ΚΟΤ. Όταν λοιπόν θα ξεκινήσουν να λειτουργούν οι νέες διασυνδέσεις αρχικά των Κυκλάδων και μετά της Κρήτης το κόστος των ΥΚΩ θα είναι μικρότερο, οπότε η μείωση αυτή θα μπορεί να ισοσκελίσει τα ποσά που έχει λαμβάνειν η ΔΕΗ από το παρελθόν όταν δεν αποζημιώθηκε επαρκώς για το κόστος των τιμολογίων των νησιωτών.

Εφόσον οι προτάσεις της ΡΑΕ γίνουν αποδεκτές, τότε δε θα υπάρξει αύξηση των ΥΚΩ και άρα των λογαριασμών ρεύματος.

Κλίμακες

Εκτός όμως από το ομιχλώδες τοπίο και τις αιρέσεις που αφορούν στα παλιά ΥΚΩ η ΡΑΕ εισηγείται και την αλλαγή των κλιμάκων για τις χρεώσεις.

Σήμερα τα κλιμάκια και οι χρεώσεις είναι 0,00699 ευρώ για 0-1.600 kWh το τετράμηνο, 0,01570 ευρώ για 1.601-2.000 kWh, 0,03987 ευρώ για 2.001-3.000 kWh, και 0,04488 ευρώ για 3.000 kWh και άνω. Σημειώνεται ότι όταν κάποιος καταναλωτής υπερβαίνει το ένα κλιμάκιο χρεώνεται με τη νέα κλίμακα για όλη την κατανάλωση.

Με την πρόταση της ΡΑΕ αυτό θα αλλάξει και οι καταναλωτές θα πληρώνουν τη μεγαλύτερη κλίμακα μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.

Ανάλογα θα προσαρμοστούν οι χρεώσεις για τις κλίμακες: για τη χαμηλή κλίμακα αναμένεται να υπάρξει μια επιβάρυνση της τάξης του 1 ευρώ ανά τετράμηνο, ενώ για τις κλίμακες 1600-2000 kWh και 2.001-3.000 kWh αναμένεται να υπάρξουν μειώσεις της τάξης των 50- 60 ευρώ ετησίως. Αντίθετα για τις καταναλώσεις άνω των 3000 kWh θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις.

Αλλαγές στο ΚΟΤ

Τέλος η ΡΑΕ εισηγείται σημαντικές αλλαγές στο ΚΟΤ με τη δημιουργία 4ων κατηγοριών με διαφορετικές εκπτώσεις από 20 έως 80%.

Η μεγαλύτερη έκπτωση 80% θα χορηγείται στους δικαιούχους του εισοδήματος αλληλεγγύης με τα κριτήρια που ισχύουν για τους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ για τις άλλες τρεις κατηγορίες προβλέπονται εκπτώσεις 20%, 40% και 60% ανάλογα με τα κριτήρια (εισόδημα, περιουσία, καταθέσεις κλπ).