Νέα έργα Καλλίρη για την Κορινθία…!

0
18

Νέα αρδευτικά έργα για την Κορινθία ύψους 2.500.000€, με εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη, ενέκρινε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Οριστική λύση της διάβρωσης στο ΙΝΤΕΝ και δωρεά αιθουσών στο σχολείο Καλλιάνων.
Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 2-8-2017, στο Γύθειο.
Συγκεκριμμένα:
Για την ΠΕ Κορινθίας ψηφίσαμε τα κάτωθι έργα:
1. Μ.Π.Ε. Για θέση Ιντεν Πόλεως Κορίνθου.
2. 2.500.000 ευρώ για εγγειοβελτιωτικά έργα
3. 35.000 ευρώ για προκάτ αίθουσες στα σχολεία τ.κ.
Καλιανίου
4. Προγραμματική σύμβαση με Υπ Πολιτισμού για την
ανασκαφική έρευνα στην θέση Κατουνιστρα
Λουτρακίου