Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμους γιατρούς στο νοσοκομείο

0
8

Σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τριών θέσεων ειδικευμένων ιατρών ,ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για την Μ.Ε.Θ) στον εισαγωγικό βαθμό Εβ΄ , ξεκινάει την 03 Αυγούστου 2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών) μέχρι και 22 Αυγούστου 2017

(ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών) (προθεσμία είκοσι (20) ημερών), κατά τις εργάσιμεςημέρες και ώρες.

ολόκληρηη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝΕΣΥ μετοειδικό έντυπο Αίτησης-Δήλωσης και δύο (2) υπεύθυνες Δηλώσεις, αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Νοσοκομείου μας www.hospkorinthos.gr.