«Ψαλίδι» στο φαγητό

0
17

Εκοψε κατά 27% το φαγητό της η ελληνική οικογένεια, σύμφωνα
με μελέτη που περιλαμβάνεται στο 45ο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της
Τραπέζης της Ελλάδος και δείχνει δραστικό «ψαλίδι» στη συνολική ετήσια
κατανάλωσης τροφίμων!

Το… λειψό τραπέζι της ελληνικής οικογένειας φαίνεται στην κατά μέσο
όρο μείωση της ετήσιας κατανάλωσης τροφίμων, που άγγιξε το 29,4%.

Στα φτωχότερα νοικοκυριά η μείωση φτάνει το 30,8%, ενώ στα υψηλότερα
κλιμάκια είναι της τάξης του 32,3%. Μάλιστα, η μείωση αυτή θεωρείται
στατιστικά σημαντική σε όλο το εύρος της κατανομής.

Εκτός από τον καθαρό πλούτο των νοικοκυριών, το διάμεσο ετήσιο
εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 26% την περίοδο 2009-2014. Το
περιορισμένο εισόδημα και η επιβολή φόρων έπληξαν σημαντικά και την
κατανάλωση των νοικοκυριών.

Αποταμίευση

Σημαντική διαπίστωση της μελέτης αποτελεί ότι η αποταμίευση των
νοικοκυριών περιορίστηκε κατά την περίοδο της κρίσης, ενώ το ποσοστό των
νοικοκυριών που δήλωσε ότι τα έξοδά του είναι λιγότερα από το εισόδημά
του μειώθηκε από 21,9% το 2009 σε 13,5% το 2014.

Η μελέτη καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, και τη μείωση της αξίας του
υπολοίπου των συνολικών δανείων των νοικοκυριών και των ενυπόθηκων
δανείων, αλλά η μεταβολή αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. Από την
άλλη πλευρά, παρατηρείται στατιστικά σημαντική μείωση του υπολοίπου των
μη ενυπόθηκων δανείων.

Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις από την
Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και παρέχει λεπτομερή
πληροφόρηση για τα περιουσιακά στοιχεία, τα δάνεια και τον καθαρό
πλούτο των νοικοκυριών, καθώς επίσης και για το εισόδημα και την
κατανάλωσή τους.

Η πρώτη φάση της έρευνας στην Ελλάδα έγινε το 2009 με δείγμα 2.971
νοικοκυριά και η δεύτερη το 2014 με δείγμα 3.003 νοικοκυριά. Η τρίτη
φάση της έρευνας για τα ελληνικά νοικοκυριά θα διεξαχθεί εντός του 2017.