Η λίστα με τα ονόματα των Νέων αγροτών στην Πελοπόννησο

0
63

Μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου αναμένεται να έχουν αναρτηθεί στα
site των Περιφερειών και στη Διαύγεια όλοι οι πίνακες δικαιούχων Νέων
Αγροτών, σύμφωνα με πληροφορίες του Agronews.

Όσοι κρίνονται εν δυνάμει δικαιούχοι πρέπει να
προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα από την
ημερομηνία της παρούσας απόφασης τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.

β. Την αναστολή του επιδόματος ανεργίας.

γ. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί
στο ΟΣ∆Ε του έτους 2016 ως μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο
υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τους ενδιαφερομένους στη
∆ΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε
δύο αντίγραφα. Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων
δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για τις περιπτώσεις α. και β.
καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο. Για την περίπτωση γ. θα απαιτηθεί
αναβαθμολόγηση.

Ενστάσεις

Όταν εκδίδονται οι πίνακες, ανοίγουν αυτόματα και οι
διαδικασίες ενστάσεων που θα έχουν διάρκεια 15 ημερών. Μετά θα
ακολουθήσει η πληρωμή της 1ης δόσης που είναι ίση με το 70% του
συνολικού ποσού.

Συγκεκριμένα:

Σε ενδεχόμενη ένσταση ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των
στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα,
βαθμολογία, ποσό ενίσχυσης). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στις
καταστάσεις επιλαχόντων και απορριπτόμενων εμφανίζονται βαθμολογία και
ποσό ενίσχυσης. Συνεπώς η εμφάνιση αυτών των στοιχείων (βαθμολογία –
ποσό στήριξης) στις καταστάσεις επιλαχόντων και απορριπτόμενων δεν
δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Εν τω μεταξύ, ετοιμάζονται οι δεύτερες προσκλήσεις για τις
Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Ιονίων Νήσων και Βορείου
Αιγαίου καθώς εκεί περίσσεψαν κονδύλια.

Υπενθυμίζεται, ότι οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες είναι 14.670, ενώ
αναμένεται μία υπερδέσμευση ποσού γύρω στα 24 εκατ. ευρώ (10%) για να
μπουν και κάποιοι επιλαχόντες που θα προκύψουν.