Τι φοβούνται και τι ζητούν οι Έλληνες επιχειρηματίες

0
10

Η αγορά αρχίζει να σταθεροποιείται, αλλά δεν έχει πειστεί ότι η χώρα
θα επιστρέψει σύντομα στην ανάπτυξη όπως αποτυπώνεται στον παλμό των
επιχειρήσεων που καταγράφει η πρώτη ετήσια έρευνα γνώμης του
Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ με τίτλο: «Ο
σφυγμός του επιχειρείν», η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της
MRB.

Η εκτίμηση αυτή καταγράφηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η
εκκρεμότητα της αξιολόγησης τροφοδοτούσε την αβεβαιότητα που πλέον
υποχωρεί σημαντικά. Ως πρώτο σημαντικό συμπέρασμα προκύπτει συνεπώς, η
ανάγκη αποφασιστικής υποστήριξης της ανάκαμψης, ώστε αυτή να μπορέσει να
εδραιωθεί.

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες δηλώνουν πιο αισιόδοξοι για το μέλλον των
δικών τους επιχειρήσεων (54,8% αναμένουν ότι η οικονομική κατάσταση της
επιχείρησής τους θα παραμείνει σταθερή ή θα βελτιωθεί και 79,8% εκτιμά
ότι το προσωπικό τους θα παραμείνει σταθερό ή και θα αυξηθεί),
συγκριτικά με τις προοπτικές της χώρας (μόνο το 40,7% πιστεύει ότι η
οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί μέσα στα επόμενα 5 χρόνια),
αναδεικνύοντας την αποφασιστικότητά τους να υπερκεράσουν τις
αντιξοότητες της παρατεταμένης ύφεσης.

Ενδεικτικά, κλάδοι όπως οι κατασκευές και το εμπόριο συνεχίζουν να
πλήττονται δυσανάλογα, την ώρα που οι οργανωμένες επιχειρήσεις της
μεταποίησης με εξαγωγική δραστηριότητα, του κλάδου των υπηρεσιών και
μεταφορών, της πρωτογενούς παραγωγής και του τουρισμού διαβλέπουν, ήδη,
καλύτερες προοπτικές.

Συμπερασματικά, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι στην Ελλάδα, όπως άλλωστε
σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο, οι μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες
επιχειρήσεις έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα στην κρίση, καθώς και
καλύτερες προοπτικές ανάκαμψης.

Οι επιχειρήσεις καταγράφουν ως τα μεγαλύτερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν το ασταθές φορολογικό πλαίσιο (84,8%), την αδυναμία
πρόσβασης σε ρευστότητα με ανεκτούς όρους (54,6%), την καθυστέρηση στην
απονομή δικαιοσύνης (49,2%), τις γενικότερες αδυναμίες που προκύπτουν
από το θεσμικό πλαίσιο και την ποιότητα των νόμων (49,0%), καθώς και την
απουσία κινήτρων για επενδύσεις (48,9%). Όμως, πλέον των απαιτούμενων
οριζόντιων παρεμβάσεων για την άρση των εμποδίων αυτών, οι ανάγκες και
επομένως τα πεδία στα οποία οι επιχειρήσεις ζητούν την ανάληψη δράσης,
διαφοροποιείται ανάμεσα στις επιχειρήσεις που είναι αισιόδοξες και σε
θέση να ηγηθούν της ανάκαμψης, από τη μία πλευρά, και στις επιχειρήσεις
που έχουν μπροστά τους την πρόκληση της επιβίωσης, από την άλλη.

Η ελληνική οικονομία επανέρχεται στην κανονικότητα αργά αλλά σταθερά,
όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θ. Φέσσας, κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης της ετήσιας έρευνας.

Τα κόμματα που κυβερνούν ή θα κυβερνήσουν την Ελλάδα, υποστηρίζουν
την παραμονή της χώρας στην Ε.Ε., ενώ η κοινωνία δεν συζητά πλέον το
ενδεχόμενο επιστροφής στη δραχμή, σημείωσε ο κ. Φέσσας.

Ο Θ. Φέσσας προειδοποίησε ωστόσο ότι οι επενδύσεις μπορεί να έρχονται
στην Ελλάδα, ωστόσο δεν έχουν φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, λόγω του
φορολογικού πλαισίου.