Capital controls αύξηση ορίου αναλήψεων στις 2.000 ευρώ

0
9

Νέα προαναγγελία τέλους για τα capital controls πραγματοποίησε χθες η
κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου.

Την οριστική άρση τωνcapital controls, και μάλιστα με ταχύτατους
ρυθμούς προανήγγειλε ο υπουργός Επικράτειας μιλώντας στο συνέδριο των
εξαγωγέων υπογραμμίζοντας πως αυτό το γεγονός θα ενισχύσει αποφασιστικά
την εξαγωγική δραστηριότητα.

Το πλαίσιο των κεφαλαιακών ελέγχων έχει ήδη χαλαρώσει και με
ταχύτατους ρυθμούς θα είμαστε σε θέση το επόμενο διάστημα να
ολοκληρώσουμε την οριστική άρση τους, γεγονός που θα ενισχύσει
αποφασιστικά την εξαγωγική δραστηριότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πριν λίγες μέρες η πρώην πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και της Ένωσης
Ελληνικών Τραπεζών, Λούκα Κατσέλη αναφερόμενη στο θέμα τόνισε πως:
«Ήμουν από εκείνους που πίστευα ότι θα μπορούσαν ήδη να είχαν αρθεί. Δεν
το φοβάμαι, μάλιστα όταν ακόμη ήμουν στο τιμόνι της Εθνικής, σε
συνομιλία με την τρόικα είχαμε μιλήσει ανοιχτά για το θέμα. Επέμενα και
τότε ότι οι περιορισμοί δεν βοηθούν αυτή τη στιγμή, αποτελούν εμπόδιο,
αλλά η λογική των θεσμών και νομίζω παραμένει διαφορετική».

Το σχέδιο των τραπεζών προβλέπει σημαντική χαλάρωση των περιορισμών
με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους δανειστές. Η αξιολόγηση
ολοκληρώθηκε και πλέον αναμένεται η εκταμίευση της δόσης.

Οι συνθήκες ρευστότητας για τις εγχώριες τράπεζες έχουν ήδη
βελτιωθεί, όπως καταγράφεται από τη σημαντική μείωση της χρηματοδότησης
των συστημικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA), που
στο τέλος Μαρτίου περιορίστηκε στα 41 δισ. από 65,1 δισ. ευρώ το 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, στο τέλος Μαΐου η συνολική εξάρτηση
του εγχώριου τραπεζικού συστήματος από τον ELA περιορίστηκε περαιτέρω
στα 40,7 δισ. από 42,1 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται είναι η αύξηση του μηνιαίου ορίου
αναλήψεων που θα φτάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 840 ευρώ κάθε
δύο βδομάδες που ισχύει σήμερα, στα 2.000 ευρώ το μήνα. Ενδεχομένως, η
ανάληψη να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο μήνα και όχι ανά 15 μέρες
όπως σήμερα.

Εκτός απ’ την αύξηση του μηνιαίου ορίου αναλήψεων στα 2.000 ευρώ
εξετάζεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών όψεως ή καταθετικών με την
προσθήκη δικαιούχων, αλλά και η ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών.

Εξετάζεται, παράλληλα, η αύξηση του ποσοστού ανάληψης μετρητών που
επιστρέφουν στις τράπεζες από το 30% που είναι σήμερα στο 60%, αλλά και
να αυξηθεί το ποσό μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα 1.000
ευρώ που είναι σήμερα στα 2.000 ευρώ για κάθε πελάτη ανά μήνα.

Μεταξύ των αλλαγών για τα capital controls περιλαμβάνεται:

 • Να δοθεί η δυνατότητα ανάληψης σωρευτικά 2.000 το μήνα, οποιαδήποτε στιγμή του μήνα.
 • Να επιτραπεί να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί και
  να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους ακόμα και εάν
  δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα, και να
  ενεργοποιούνται αδρανείς, κατά την έννοια του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103),
  λογαριασμοί.
 • Να επιτραπεί η ανάληψη μετρητών έως ποσοστού του 60% συνολικά (από
  30% σήμερα) από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της
  σχετικής τροποποίησης, θα πιστώνονται με μεταφορά πίστωσης από τράπεζα
  που λειτουργεί στο εξωτερικό, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων
  νομικών και φυσικών προσώπων.
 • Να επιτραπούν αναλήψεις 10% από την κάρτα του αγρότη
 • Να εξαιρούνται και τα μεταφερόμενα από την αλλοδαπή χρηματικά ποσά
  που πιστώνονται σε λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζα που λειτουργεί
  στην Ελλάδα και συνιστούν αποτέλεσμα εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών
  πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) που έχουν εκδοθεί
  από φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού (κάρτες πληρωμών
  εξωτερικού).
 • Να επιτραπεί η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς
  το εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
  ανά κωδικό πελάτη και ανά ημερολογιακό μήνα με ταυτόχρονο διπλασιασμό
  του υφιστάμενου μηνιαίου ορίου εγκρίσεων.
 • Να επιτραπεί η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για υφιστάμενους πελάτες.
 • Να διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των
  τραπεζών συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό
  στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν
  τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα,
  χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης σε κατάστημα τράπεζας των σχετικών
  τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών.