Θέσεις εργασίας στην Διώρυγα Κορίνθου μέσω ΑΣΕΠ

0
17

Η Διοίκηση της ΑΕΔΙΚ σας ενημερώνει ότι
εκδόθηκε η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ Αριθμός 7Κ/2017,
στην οποία αναφέρονται οι ειδικότητες
που ζητούνται για την πλήρωση θέσεων προσωπικού
και την στελέχωση της Κεντρικής και Τεχνικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΕΔΙΚ ζητά τις ακόλουθες ειδικότητες (ΙΔΑΧ):

1. Δύο θέσεις ΤΕ/ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,

2. Μία θέση ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών,

3. Μία θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών.

Σύμφωνα με το σχετικό Τεύχος ΑΣΕΠ (19/15.06.2017),
η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής
αρχίζει στις 5 Ιουλίου και λήγει στις 20 Ιουλίου 2017
και η προθεσμία των εκτυπωμένων αιτήσεων λήγει στις 24 Ιουλίου 2017.

Ακόμη ένα πάγιο αίτημα των Διοικήσεων και των Εργαζομένων υλοποιείται.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884

E-mail: corinth_canal@aedik.gr