Χάρτης σκαμπίλι στις τουριστικές μπαρούφες του Τατούλη

0
13

Ο περιφερειάρχης προσπαθεί για να δικαιολογήσει τα εκατομμύρια που ξοδεύει η “Πελοπόννησος ΑΕ”, να πείσει τους πολίτες ότι η περιφέρεια έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στον τουρισμό.
Η πραγματικότητα είναι τραγική για τον σχεδιασμό Τατούλη…!
Η περιφέρεια μας είναι ακόμα πολύ μακριά για να πανηγυρίζει…!
Πέντε περιφέρειες «καρπώθηκαν» το 2016 το 87,5% του συνόλου των
ταξιδιωτικών εισπράξεων, που είχε η χώρα μας, σύμφωνα με τα ταξιδιωτικά
στοιχεία ανά περιφέρεια, που παρουσίασε χθες για πρώτη φορά η Τράπεζα
της Ελλάδος.
Ετσι, σχεδόν 9 στα 10
ταξιδιωτικά ευρώ, που εισέρρευσαν πέρυσι στην Ελλάδα, κατευθύνθηκαν στις
εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (3.136 εκατ. ευρώ), Κρήτης
(3.095 εκατ. ευρώ), Αττικής (1.734 εκατ. ευρώ), Κεντρικής Μακεδονίας
(1.688 εκατ. ευρώ) και Ιονίων Νήσων (1.504 εκατ. ευρώ). Στο σύνολο των
υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας
και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 1.592 εκατ.
ευρώ.
Η συγκέντρωση και επεξεργασία των εν λόγω ταξιδιωτικών
στοιχείων ανά περιφέρεια, όπως αυτά συλλέγονται μέσω της Ερευνας
Συνόρων, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και έκτοτε η Τράπεζα της
Ελλάδος συγκεντρώνει στοιχεία και για την περιφερειακή κατανομή των
ταξιδιωτικών εισπράξεων, καθώς και των επισκέψεων και διανυκτερεύσεων
των εισερχόμενων ταξιδιωτών.
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2016
διαμορφώθηκαν στα 12.749 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε
ποσοστό 87,5% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες:
Νοτίου Αιγαίου (3.136 εκατ. ευρώ), Κρήτης (3.095 εκατ. ευρώ), Αττικής
(1.734 εκατ. ευρώ), Κεντρικής Μακεδονίας (1.688 εκατ. ευρώ) και Ιονίων
Νήσων (1.504 εκατ. ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών
(Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου,
Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής
Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 1.592 εκατ. ευρώ.
Επισκέψεις
Το
2016, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν
συνολικά 28.376 χιλ. επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός
αυτός είναι μεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
(2016: 24.799 χιλ. ταξιδιώτες), καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να
επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού του.
Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 86,4%
επί του συνόλου, πραγματοποιήθηκε στις εξής έξι περιφέρειες: Κεντρικής
Μακεδονίας (6.395 χιλ. επισκέψεις), Νοτίου Αιγαίου (5.227 χιλ.), Αττικής
(4.543 χιλ.), Κρήτης (4.537 χιλ.), Ιονίων Νήσων (2.457 χιλ.) και
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1.363 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων
περιφερειών (Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς
Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου) πραγματοποιήθηκαν 3.854
χιλ. επισκέψεις.
Διανυκτερεύσεις
Οι
διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 190.402 χιλ.
το 2016. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες
της χώρας, το 85,1% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εξής
πέντε περιφέρειες (Διάγραμμα 3 και Πίνακας): Νοτίου Αιγαίου (39.996
χιλ.), Κρήτης (39.378 χιλ.), Κεντρικής Μακεδονίας (36.330 χιλ.), Αττικής
(24.769 χιλ.) και Ιονίων Νήσων (21.493 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων
περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας,
Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής
Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 28.437 χιλ. διανυκτερεύσεις.

Τα έσοδα
Η
μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 περιφέρειες της χώρας το 2016
διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 449 ευρώ. Το μέγεθος αυτό παρουσιάζει
μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στις περιφέρειες. H μέγιστη τιμή των 682
ευρώ καταγράφεται στην Περιφέρεια Κρήτης. Σε επίπεδα πάνω από τον μέσο
όρο της χώρας διαμορφώθηκε και η δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων (612 ευρώ) και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (600 ευρώ).
Στο αντίθετο άκρο της κατανομής εμφανίζεται η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας με την ελάχιστη τιμή των 205 ευρώ και ακολουθούν η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (212 ευρώ) και η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (264 ευρώ).
Οσον αφορά τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση,
αυτή διαμορφώθηκε στα 67 ευρώ κατά μέσο όρο στις 13 περιφέρειες. Οι
μεγαλύτερες τιμές για τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκαν στην
Περιφέρεια Κρήτης (79 ευρώ) και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (78
ευρώ), ενώ οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας (46 ευρώ) και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (47 ευρώ).
Η
μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις περιφέρειες της χώρας ήταν
6,7 διανυκτερεύσεις. Η μέγιστη διάρκεια παραμονής (8,7 διανυκτερεύσεις)
καταγράφηκε στις περιφέρειες της Κρήτης και των Ιονίων Νήσων και η
ελάχιστη (4 διανυκτερεύσεις) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, ενώ στις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Δυτικής
Μακεδονίας οι διανυκτερεύσεις ήταν 4,5 κατά μέσο όρο.
Οσον αφορά
την κατανομή των ταξιδιωτικών εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης ταξιδιωτών,
ποσοστό 50,3% των συνολικών εισπράξεων προέρχεται από πέντε χώρες: τη
Γερμανία (2.128 εκατ. ευρώ ή 16,7% του συνόλου), το Ηνωμένο Βασίλειο
(1.944 εκατ. ευρώ ή 15,2% του συνόλου), τη Γαλλία (889 εκατ. ευρώ ή 7,0%
του συνόλου), τις ΗΠΑ (728 εκατ. ευρώ ή 5,7% του συνόλου) και την
Ιταλία (722 εκατ. ευρώ ή 5,7% του συνόλου). Οι σημαντικότερες χώρες
προέλευσης ταξιδιωτών ανά περιφέρεια διαφοροποιούνται σε αρκετές
περιπτώσεις από τη γενικότερη εικόνα της επικράτειας.
ΧΑΡΗΣ ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ
pressntigri@gmail.com