Χαμηλά παραμένουν τα ποσοστά ανακύκλωσης στην Ελλάδα

0
38

Την ανάγκη να δημιουργηθούν ενδιάμεσες μονάδες, για να
δώσουν λύσεις στην ανακύκλωση, υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας
Βιομηχανίας, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστράτιος
Ζαφείρης, λέγοντας ότι “δεν μπορούμε να είμαστε μόνο καταναλωτές
τεχνολογίας, πρέπει να αναπτύξουμε τεχνολογία για να υπάρχει
προστιθέμενη αξία, ώστε να προκύπτει και όφελος οικονομικό για τη
δραστηριοποίηση επιχειρήσεων”.

Μιλώντας από το
βήμα του συνεδρίου για την κυκλική οικονομία, ο κ. Ζαφείρης επισήμανε
ότι ναι μεν η κυκλική οικονομία είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την Ελλάδα,
αλλά επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους. “Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν
επιχειρήσεις διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων ενώ πολλές,
βιομηχανίες είναι μικρές σε μέγεθος και δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα
απόβλητά τους”, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το
υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ετοιμάσει σχέδιο για την
περιβαλλοντική βιομηχανία, ύψους 30 εκατ.ευρώ, δημόσια δαπάνη, ποσό που
όπως ο ίδιος αναγνώρισε “δεν αρκεί μεν, αλλά αποτελεί μια καλή αρχή
Πάντως,
για την κυκλική οικονομία και το περιβάλλον γενικότερα, ο κ. Ζαφείρης
σημείωσε ότι “όλοι οι παίκτες πρέπει να μπούνε στο παιχνίδι”, με
συνέργιες και συνεργασίες, ενώ το κράτος θα πρέπει να περιοριστεί στο
θεσμικό του ρόλο.
Την ανάγκη σχεδιασμού ενός νέου νομικού
πλαισίου, με δεδομένο ότι τα ποσοστά ανακύκλωσης στην Ελλάδα είναι πολύ
χαμηλά, όπως και τα ποσοστά διάθεσης σε ΧΥΤΑ, υπογράμμισε ο προϊστάμενος
της Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων της Γ.Δ. Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιώργος
Κρεμλής. “Η Ελλάδα εξακολουθεί να πληρώνει πρόστιμα, έχουμε προβλήματα
αυτοανάφλεξης αποβλήτων, χάνονται πολύτιμα υλικά που θα μπορούσαν να
επαναχρησιμοποιηθούν εάν γινόταν διαλογή”, είπε χαρακτηριστικά και
πρόσθεσε ότι “ο κοινοτικός στόχος είναι η ανακύκλωση των οικιακών
αποβλήτων να φθάσει στο 65% έως το 2030, με ενδιάμεσο στόχο το 50% μέχρι
το 2020
Για την αξιοποίηση των συσκευασιών, που όπως είπε δεν
είναι απορρίμματα αλλά υλικά, θα πρέπει στην Ελλάδα να κατασκευαστούν
μονάδες ανάκτησης αφού βάσει και της κοινοτικής πολιτικής μέχρι το 2030 η
ανακύκλωση θα πρέπει να φτάνει στο 75%.
Μιλώντας για τις νέες
προτάσεις της Ε.Ε, ο κ. Κρεμλής, τόνισε ότι αφορούν χωριστή διαλογή δύο
κατηγοριών αποβλήτων. Tων βιο- αποβλήτων που θα μπορούν – μεταξύ άλλων
-να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας – και των οικοδομικών
αποβλήτων, σε κατασκευές και οδοποιϊα. Υπενθύμισε ότι στην περίοδο
2014-2020 η ΕΕ έχει χρηματικό απόθεμα 5,5 δισ. ευρώ για διαχείριση
αποβλήτων, ενώ απαγορεύεται η διάθεση πόρων για την κατασκευή ΧΥΤΑ. Κατ’
εξαίρεση, χρηματοδοτούνται μονάδες για μηχανική και βιολογική
επεξεργασίας, ενώ θα επιτρέπεται η θερμική επεξεργασία σε ποσοστό
20%-25% των αποβλήτων.
Την εκτίμησή του ότι η χώρα δύσκολα θα
“πιάσει” τους στόχους που έχουν τεθεί από την ΕΕ, για τη διαχείριση των
αποβλήτων τόσο το 2020 όσο και το 2030, διατύπωσε στην ομιλία του ο
σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Ανδρέας Λουκάτος, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα
ακόμη δεν έχει ξεπεράσει την εποχή των ΧΥΤΑ και συνεχίζει να πληρώνει
πρόστιμα για επιβαρύνσεις του περιβάλλοντος. “Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα
από τα παλιά μέλη της Ε.Ε. που δεν “πιάνει” τους περιβαλλοντικούς
στόχους στη διαχείριση αποβλήτων και ζητάει παρατάσεις για την εφαρμογή
των Κοινοτικών στόχων, όσον αφορά τη διαχείριση στερεών αλλά και υγρών
αποβλήτων”, υπογράμμισε.
Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε, ότι είναι
επιτακτική ανάγκη η Ελλάδα να προσαρμοσθεί στην εποχή της κυκλικής
οικονομίας, που στη βάση της έχει τον μηδενισμό των αποβλήτων “αφού
προηγούμενα αξιοποιηθούν παραγωγικό στον οικονομικό κύκλο δημιουργώντας
νέες επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας και οφέλη για οικονομία και
κοινωνία”.Υπογράμμισε, ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να αποτελέσει έναν
από τους πυλώνες ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας και γνωστοποίησε ότι
υπάρχει η σκέψη στην ΕΤΒΑ, σε συνεργασία με τις βιομηχανίες, να
προχωρήσει στην καλύτερη αξιοποίηση των αποβλήτων, προς όφελος της
επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και του περιβάλλοντος.
Στο
μεταξύ, στην ανάθεση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία και
λειτουργία, μέσω συνεργασιών, μονάδας αξιοποίησης επικινδύνων
βιομηχανικών αποβλήτων, δυναμικότητας70.000 τόνων/ετησίως, πρόκειται να
προχωρήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τόνισε από το βήμα
της ημερίδας ο αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Κωνσταντίνος Γιουτίκας. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα επικίνδυνα
βιομηχανικά απόβλητα, από 34.000 τόνουςτο 2011, υπολογίζεται ότι το 2020
θα ανέρχονται σε 13.000 τόνους, μείωση όμως που – όπως είπε – οφείλεται
στη βιομηχανική ύφεση. “Η πραγματικότητα είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας,
είτε απορρίπτει ανεξέλεγκτα τα απορρίμμα, είτε τα στέλνει στο εξωτερικό
για επεξεργασία”, ανέφερε χαρακτηριστικά.