12 νέες προσλήψεις στα διυλιστήρια της Μότορ Οίλ

0
16

Στην πρόσληψη 12 νέων υπαλλήλων τεχνικής κατεύθυνσης προχωρά άμεσα η Μότορ Οιλ.

Η ανακοίνωση αφορά τις  ακόλουθες ειδικότητες:

    Έξι τεχνίτες Μηχανολογικής Συντήρησης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, κωδ. θέσης : TΜ01, με τα ακόλουθα προσόντα :

    Απόφοιτοι σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή αντίστοιχου επιπέδου σχολής  μηχανολογικής κατεύθυνσης
    Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
    Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

    Δύο τεχνίτες Ηλεκτρολόγους Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, κωδ. θέσης : ΤE01, με τα ακόλουθα προσόντα :

    Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγων
    Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
    Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

    Δύο τεχνίτες Οργάνων Χημικής Διεργασίας , κωδ. θέσης : ΤI01, με τα ακόλουθα προσόντα :

    Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρονικών , Αυτοματισμού ή Ηλεκτρολόγων
    Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
    Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

    Δύο χειριστές Προβλήτας οι οποίοι θα εργαστούν στο χώρο του Λιμένα σε εργασίες διακίνησης καυσίμων , κωδ. θέσης : ΟΤ01, με τα ακόλουθα προσόντα :

    Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού
    Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
    Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:

    Δυνατότητα προσαρμοστικότητας , συνεργατικότητας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης
    Εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη
    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
    Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής , καλούνται να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού τους :
    https://www.konkat-citd.gr/Databases/gpl/cv/cv.nsf/CV.xsp?c=8179
    το αργότερο έως την Παρασκευή 19/5/2017
    επιλέγοντας τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει:
    TΜ01
    ΤE01
    ΤI01
    ΟΤ01
    Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.