Χρέη 26 εκατ. ευρώ έχει το “Poseidon” στο Λουτράκι!

0
26

Των Δημήτρη Δελεβέγκου, Βασιλικής Κουρλιμπίνη

Στην μακρά λίστα των εταιρειών στις οποίες οι τράπεζες δίνουν “δεύτερη
ευκαιρία” προστίθεται το ξενοδοχείο Poseidon στο Λουτράκι το οποίο έχει
καταθέσει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης με στόχο τη ρύθμιση
χρεών συνολικού ύψους 25,7 εκατ. ευρώ.
Την αίτηση εξέτασε, χθες, το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την επικύρωσή της
να είναι καθοριστική για τη βιωσιμότητα του ξενοδοχείου, που διευθύνει η
οικογένεια Αργυρού (με πρόεδρο τον Ι.Αργυρό και δ/νουσα την Μαρία
Αργυρού) και έχει τεθεί υπό τη διαχείριση του αμερικανικού ξενοδοχειακού
ομίλου Wyndham (Zeus international).
Η Elintour, που ελέγχει το ξενοδοχείο, εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις 25,7 εκατ. ευρώ, με τα μεγαλύτερα ποσά να οφείλονται σε:
– Εθνική Τράπεζα (11,4 εκατ. ευρώ)
– Alpha Bank (6,5 εκατ.)
– Eurobank (204,3 χιλ. ευρώ) που εξοφλήθηκε από δεσμευμένο τραπεζικό
λογαριασμό των βασικών μετόχων της εταιρείας και δεν αποπληρώνεται μέχρι
το τέλος της 15ετίας
– Δημόσιο (803 χιλ.)
– Δήμο Λουτρακίου (1,7 εκατ. )
– ασφαλιστικούς οργανισμούς (3,2 εκατ.)
– προμηθευτές και λοιπού πιστωτές (άνω του 1,091 εκατ.)
– προσωπικό (689,1 χιλ. ευρώ)

Τα οικονομικά μεγέθη

Σύμφωνα με τις πρόσφατα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη
χρήση του 2015, η Elintour έχει κύκλο εργασιών 2,6 εκατ. ευρώ και
καθαρές ζημιές 3,7 εκατ. ευρώ από 2,9 εκατ. και 1,2 εκατ., αντίστοιχα,
το 2014.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Capital.gr, o
κύκλος εργασιών της Elintour από το 2013 έβαινε μειούμενος κάθε χρόνο
λόγω της οικονομικής κρίσης. Η εταιρεία προσπαθώντας να προσελκύσει
πελάτες μείωσε σημαντικά τις τιμές και στράφηκε στην προσφορά πακέτων
All inclusive, κίνηση που επηρέασε τις πωλήσεις και την κερδοφορία,
οδηγώντας σε αρνητικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) το
2012 και 2013.
Η αξία της ξενοδοχειακής μονάδα έχει αποτιμηθεί προς 19,7 εκατ. ευρώ,
μέγεθος που εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σε 15,7 εκατ. ευρώ, εάν έβγαινε
στο σφυρί.

Η αναδιάρθρωση

Με στόχο την αναδιάρθρωση, το ξενοδοχείο έχει ενταχθεί, για 15
χρόνια, υπό τη διαχείριση της Wyndham- της οποίας την ευθύνη ανάπτυξης
στην περιοχή των Βαλκανίων διαθέτει η Zeus International. Στο πλαίσιο
αυτό, τον Μάιο το ξενοδοχείο αναμένεται να ενισχυθεί με το Wyndham
Loutraki Poseidon (δυναμικότητας 108 σουιτών) και το Ramada Loutraki
Poseidon (δυναμικότητας 207 σουιτών).

Ακόμη, η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει:

– το rebranding του Esperides Vilas που θα προσανατολίζεται σε
ανώτερες εισοδηματικά κατηγορίες, ενώ σχεδιάζεται η σύναψη συμφωνίας με
διεθνή αλυσίδα δικαιοπάροχου
-το rebranding  του ξενοδοχείου Poseidon που θα απευθύνεται σε εύπορους επισκέπτες
-την αναβάθμιση και τον εκσυχρονισμό των υποδομών και υπηρεσιών του ξενοδοχείου
Επίσης, η εταιρεία, έχοντας έρθει σε συμφωνία με το 69,6% των
πιστωτών, προτείνει την αποπληρωμή των υποχρεώσεων, για τις οποίες δεν
προβλέπεται “κούρεμα”, προς:
– τις τράπεζες σε διάστημα 15ετίας. Οι τράπεζες θα χορηγήσουν νέα
χρηματοδότηση ύψους 600 χιλ. ευρώ για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου που
θα αποπληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020
–  τους ασφαλιστικούς οργανισμούς σε 180 μηνιαίες δόσεις
–  το Δήμο Λουτρακίου σε 180 μηνιαίες δόσεις
–  το Δημόσιο σε 180 μηνιαίες δόσεις
–  τους εργαζομένους (έχει συμφωνήσει με 42 υπαλλήλους) σε 18 δόσεις
– τους προμηθευτές σε 42 έως 60 δόσεις
Η Elintour εκτιμά ότι ο συνολικός τζίρος θα διαμορφωθεί σε περίπου 4
εκατ. ευρώ το 2017, 5,3 εκατ. ευρώ το 2020 και  6,5 εκατ. ευρώ το 2032.
Ακόμη το χρηματοοικονομικό μοντέλο της εταιρείας προβλέπει καθαρά κέρδη
της τάξης των 60 χιλ. ευρώ το 2021 και ebitda άνω του 1 εκατ. ευρώ τη
φετινή χρήση.
dimitris.delevegos@capital.gr
Πηγή