Σημαντική συνεργασία ΕΒΕΑ–Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

0
12

Μνημόνιο συνεργασίας με  το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπέγραψε η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ.

Σκοπός της συνεργασίας μεταξύ της ΘΕΑ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η προώθηση της καινοτομίας, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου, ‭ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ ‬Κωνσταντίνος Μίχαλος‭ ‬δήλωσε: «Κάθε τέτοια προσπάθεια για την έμπρακτη σύνδεση και στενή συνεργασία του επιχειρείν με την ακαδημαϊκή κι ερευνητική κοινότητα, μας βρίσκει αρωγούς και συμμάχους και με χαρά θα διαθέσουμε την τεχνογνωσία μας για να υποστηρίξουμε νέους επιστήμονες και ερευνητές».

Παράλληλα με την υπογραφή του Μνημονίου, υπεγράφη και Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΙΕΜΕ – ΚΕΕΕ) εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρό του, καθηγητή Χάρη Λαμπρόπουλο και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εκπροσωπείτο από τον πρύτανη καθηγητή Κωνσταντίνο Μασσέλο.

Ο πρόεδρος του ΙΕΜΕ της ΚΕΕΕ καθηγητής κ. Λαμπρόπουλος κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, δήλωσε: «Η στενή συνεργασία θεσμικών φορέων της αγοράς με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα προάγει την προώθηση της έρευνας και τη διάχυση της γνώσης προκειμένου να εξυπηρετείται η εθνική οικονομία στο πλαίσιο ικανοποίησης στόχων επιστημονικού ενδιαφέροντος».

Από‭ ‬τη ‬μεριά του, ‬ο ‬πρύτανης‭ ‬του ‬Πανεπιστημίου ‬Πελοποννήσου‭ ‬καθηγητής‭ ‬κ. Μασσέλος, δήλωσε:‭‬ «Σε ‬συνεργασία ‬με‭ ‬το ‬ΕΒΕΑ ‬και το ΙΕΜΕ‭‭ ‬επεξεργαζόμαστε σειρά ‬αναπτυξιακών‭ ‬προτάσεων ‬και ‬πολιτικών ‬γύρω ‬από ‬τομείς ‬υψηλής τεχνολογίας».