Αύξηση 45,03% στα καθαρά κέρδη της Motor Oil

0
17

Με ενισχυμένη κερδοφορία, αλλά και κάμψη πωλήσεων ολοκλήρωσε το 2016 η
Motor Oil. Με βάση το δημοσιευμένο ισολογισμό για την περσινή χρήση, τα
κέρδη μετά τους φόρους του ομίλου ανήλθαν σε 297,8 εκατ. ευρώ έναντι
204,9 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 45,03%, ενώ και τα
λειτουργικά κέρδη (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 22,7%, φθάνοντας στα 602,4
εκατ. ευρώ από 490,8 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, πτωτικά κινήθηκαν οι
πωλήσεις καθώς διαμορφώθηκαν σε 6,35 δισ. ευρώ έναντι 7,06 δισ. ευρώ την
προηγούμενη χρήση (-10%).
Στην πτώση του κύκλου εργασιών, όπως
αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση συνέβαλε η μείωση του μέσου
όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε Δολάρια ΗΠΑ)
κατά περίπου 18%,, ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση του
όγκου των πωλήσεων κατά 3,86% (από ΜΤ 13.615.675 το 2015 σε ΜΤ
14.141.288 το 2016) και η οριακή ανατίμηση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του
ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 0,23%.

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση του όγκου πωλήσεων έπαιξαν οι εξαγωγές και
οι πωλήσεις στη Ναυτιλία. Βασικές επιδιώξεις της εταιρείας για τη νέα
χρονιά αλλά και τα επόμενα έτη, όπως περιγράφονται στην έκθεση είναι
αφενός η επίτευξη περιθωρίων διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου
στηριζόμενη στη μεγαλύτερη συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας και
την ευελιξία παραγωγής του τεχνολογικά προηγμένου Διυλιστηρίου της και,
αφετέρου, η περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων αγοράς με τη συμβολή των
ποιοτικών δικτύων λιανικής εμπορίας υγρών (AVIN,CORAL & CYCLON) που
διαθέτει. Όσον αφορά στην επενδυτική δαπάνη για το 2017, εκτιμάται ότι
θα διαμορφωθεί σε 55 εκατ. ευρώ ποσό που κρίνεται αντιπροσωπευτικό με
βάση τα υφιστάμενα δεδομένα μεγέθους του Διυλιστηρίου.