Αναρτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ οι πίνακες για 24.251 θέσεις

0
16

Αναρτήθηκαν, σήμερα, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ οι Προσωρινοί
Πίνακες Κατάταξης Ανέργων, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους δήμους της χώρας.

Ειδικότερα, αναρτήθηκαν ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, ο
Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την
ηλεκτρονική αίτηση και τη μοριοδότησή τους από το Μητρώο τους μέσω του
e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησης τους και από τους
πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησή τους, και σε
περίπτωση αποκλεισμού τους, για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον
Πίνακα Αποκλειομένων.

Επίσης, στους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, αντίστοιχα, έχουν
τη δυναντότητα να ενημερωθούν για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον
αφορά την προτίμησή τους με το κριτήριο της εντοπιότητας, καθώς, επίσης
και για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά τις προτιμήσεις τους
χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω
Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τις 15 Φεβρουαρίου, στις 10:00, έως
τις 17 Φεβρουαρίου, στις 12:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.