7.537 προσλήψεις σε υπουργεία, ΔΕΚΟ, Δήμους έως το καλοκαίρι

0
33
 

Με 6.807 μόνιμους και εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν δήμοι,
μουσεία, νοσοκομεία, ΔΕΚΟ, δικαστήρια και ΝΠΙΔ μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του 2017. Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: μηχανικοί,
διοικητικοί, νοσηλευτές, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, τεχνίτες,
φύλακες, διανομείς, καθαριστές κ.ά.

76 μηχανικοί στον ΑΔΜΗΕ

Αίτημα πρόσληψης συνολικά 76 μονίμων στον ΑΔΜΗΕ επεξεργάζεται το
ΑΣΕΠ. Το νέο προσωπικό θα διατεθεί για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
φορέα στους Νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Εβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης,
Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης. Οι ειδικότητες που επιθυμεί να
καλύψει είναι οι εξής: ΠΕ Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, ΠΕ
Διπλωματούχους Τοπογράφους Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Χημικούς
Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Μηχανικούς, Αναλυτές – Προγραμματιστές
(Μηχανικούς Η/Υ), ΤΕ Πτυχιούχους Αναλυτές Προγραμματιστές, ΤΕ
Πτυχιούχους Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικούς Δικτύων, ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικούς Σταθμών – Υποσταθμών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εγκαταστάσεων
και Εξοπλισμού, ΔΕ Μηχανοτεχνικούς Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, ΔΕ
Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων και ΔΕ Οδηγούς.

137 στο υπουργείο Ναυτιλίας

Με 137 μόνιμες προσλήψεις πολιτικού προσωπικού θα ενισχυθεί το
υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από τις συνολικά 137
θέσεις, οι 21 αφορούν στις υπηρεσίες του υπουργείου και οι 116 σε
Οργανισμούς Λιμένων και άλλους εποπτευόμενους φορείς.

5 μόνιμοι στο Εθνικό Τυπογραφείο

Στο ΑΣΕΠ βρίσκεται νέα προκήρυξη για 5 μόνιμους στο Εθνικό
Τυπογραφείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα καλυφθούν 9 θέσεις Τεχνολογικής
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προκήρυξη πρόκειται να εκδοθεί από το
ΑΣΕΠ τις αμέσως επόμενες ημέρες.

300 μηχανικοί και τεχνικοί σε ΕΥΔΑΠ

Στην τελική ευθεία μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα προκήρυξη
της ΕΥΔΑΠ για 300 μόνιμους υπαλλήλους. Η κατανομή των θέσεων είναι: ΥΕ
Εργάτες 75, ΥΕ Αποθηκάριοι 5, ΔΕ Μηχανολόγοι 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ
Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3, ΔΕ Δομικών Εργων 12, ΔΕ Οδηγοί C κατηγορίας 25,
ΔΕ Οδηγοί C, D κατηγορίας 5, ΔΕ Γραμματείς 5, ΔΕ Καταμετρητές 25, ΔΕ
Φύλακες 20, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12, ΤΕ Τοπογράφοι
Μηχανικοί 1, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3,
ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, ΤΕ Προγραμματιστές 3, ΤΕ Διοικητικοί 2, ΤΕ
Οικονομικοί 15, ΠΕ Διοικητικοί 5, ΠΕ Οικονομικοί 15, ΠΕ Στατιστικοί 1,
ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Πολιτικοί
Μηχανικοί 20, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4, ΠΕ
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7. Η προκήρυξη θα
σταλεί τις επόμενες μέρες στο Εθνικό Τυπογραφείο και αμέσως μετά θα
ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

68 στο υπουργείο Πολιτισμού

Αίτημα πρόσληψης 68 μόνιμων υπαλλήλων έχει λάβει το ΑΣΕΠ, εκ των
οποίων οι 46 αφορούν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού
και οι υπόλοιπες στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Στην
κεντρική υπηρεσία θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

12 στο Μουσείο της Ακρόπολης

Δώδεκα μόνιμους υπαλλήλους θα προσλάβει το Μουσείο Ακρόπολης. Οι
θέσεις αφορούν υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις ειδικότητες
διοικητικών γραμματέων, φυλάκων και εξηγητών-φροντιστών.

35 στον ΟΣΕ

Με 35 άτομα διάφορων ειδικοτήτων θα ενισχυθεί ο ΟΣΕ με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Πρόκειται για προσωπικό κυρίως σε
θέσεις σταθμαρχών και κλειδούχων, όπου οι ανάγκες που καταγράφονται
είναι ιδιαίτερα μεγάλες.