Πότε θα γίνει η προκήρυξη για το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

0
6

Σε 300 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα κεφάλαια που αναμένονται να πέσουν στην αγορά από το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Το πρόγραμμα αναμένεται μέσα στο μήνα, καθώς εκτιμάται ότι πριν το
Μάρτιο θα γίνει η σχετική προκήρυξη. Το πρόγραμμα αφορά στην ενεργειακή
αναβάθμιση 35.000 – 40.000 κατοικιών.

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης αναμένεται να αγγίξει το 70%, ο
μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία τις 25.000 ευρώ, ενώ η
διαδικασία της αίτησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα παραμένει το βασικό κριτήριο για
την κατάταξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιδότησης. Ωστόσο στο νέο
πρόγραμμα, θα προστεθεί και η παράμετρος των προστατευόμενων μελών.
Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο θα
είναι το ποσοστό επιχορήγησης, το οποίο μπορεί να φθάσει στο 70%.

Η δανειοδότηση από τράπεζες δεν θα είναι υποχρεωτική. Δηλαδή οι
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια σε συνδυασμό
με την επιχορήγηση προκειμένου να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των
επιλέξιμων δαπανών.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση της υλοποίησης των
επεμβάσεων θα πιστοποιείται από ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις
παρεμβάσεις

Ο συνδυασμός επιχορήγησης και επιστρεπτέας ενίσχυσης κατά μέσο όρο
κυμαίνεται στο 50:50. Θα γίνει επικαιροποίηση των τρεχουσών τιμών για τα
είδη που επιχορηγούνται (για το κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις). Επίσης τα επιλέξιμα προϊόντα καθώς και οι αντίστοιχες
τιμές αυτών θα επικαιροποιηθούν.