13 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Κορίνθου!

0
23

 Το νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσει 13 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας!

Με την 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 14/30-12-2016 (τεύχος ΑΣΕΠ),προκηρύσσονται για πλήρωση οι ακόλουθες οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου:

Οι προθεσμίες υποβολής των Ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη.

Λοιπές πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ(www.asep.gr)

Από τη Διοίκηση

του Νοσοκομείου Κορίνθου