6 στις 10 νέες επιχειρήσεις αξιοποιούν σωστά την τεχνολογία

0
13

Αξιοποιούν μεν την τεχνολογία, την εντάσσουν στη στρατηγική τους, αλλά
δεν κάνουν χρήση των εντελώς νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων που
αυτές προσφέρουν. Ο λόγος για τις νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι
οποίες, αν και έχουν αντιληφθεί τα οφέλη που εξασφαλίζει η τεχνολογία,
δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Το
2015, το 60% των επιχειρηματιών αρχικών-σταδίων στην Ελλάδα αξιοποίησε
γνωστές τεχνολογίες, επίδοση που είναι μία από τις υψηλότερες
διαχρονικά. Ταυτόχρονα, ωστόσο, μόλις το 12,3% – από τις χαμηλότερες
επιδόσεις – δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εντελώς νέες τεχνολογίες.

Αν
και η διαπίστωση αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί με παράγοντες, που έχουν
να κάνουν με την οικονομική κρίση, καθώς – κατά κανόνα – οι εντελώς νέες
τεχνολογίες είναι και ακριβότερες, ωστόσο το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό
βρισκόταν στο 51%.

Πάντως, για το 2015 η Ελλάδα ταξινομείται
μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά νέων επιχειρηματικών
εγχειρημάτων, που στηρίζονται σε εντελώς νέες ή απλά έστω νέες
τεχνολογίες (πενταετίας), γεγονός που δεν μπορεί παρά να αξιολογηθεί
θετικά.

Την παραπάνω εικόνα για την τεχνολογική ταυτότητα των νέων
επιχειρηματικών εγχειρημάτων περιγράφει η έκθεση “Επιχειρηματικότητα
2015-2016: Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική του
επιχειρηματικού συστήματος”. Η ετήσια έρευνα πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της διεθνούς κοινοπραξίας του Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) και μεταξύ άλλων παραμέτρων, διερευνά το βαθμό στον οποίο οι
επιχειρηματίες αρχικών σταδίων χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες/διεργασίες
για την παραγωγή των προϊόντων τους/παροχή των υπηρεσιών τους. Αυτή η
“νεωτερικότητα” αξιολογείται σε τρία επίπεδα. Πρόκειται για τεχνολογίες
που έχουν εμφανιστεί στην αγορά εντός της περασμένης χρονιάς, εντός της
τελευταίας πενταετίας ή είναι παλαιότερες της πενταετίας. Με αυτόν τον
τρόπο καταγράφεται, κατά μία έννοια, ο βαθμός εκσυγχρονισμού των νέων
εγχειρημάτων που εισρέουν στη δεξαμενή της υφιστάμενης
επιχειρηματικότητας μιας οικονομίας.